Velkommen til Eitillstad Borettslag

– den grønne utsiktsposten på Etterstad

Eitillstad har en sentral beliggenhet i forhold til forretninger i nærmiljøet, kollektivtilbud og Oslo sentrum. Tomten ligger høyt og skrånende på kollen over Alna elva, ved den nye gangbroen over til Vålerenga og resten av Etterstadområdet. Selv med sin sentrale beliggenhet byr nærområdene på friluftsopplevelser for både store og små.

På disse sidene vil du finne nyttig informasjon for deg som er beboer, og for deg som vurderer å bli beboer.

Som beboer kan det være en god å trykke på de ulike lenkene for å bli kjent med all informasjonen som ligger under hver kategori.

Nyheter

admin
Kasting av papir - brett pappesker

Utenfor hver blokk er det avfallsdunker eller brønner for å håndtere beboernes avfall. Dette gjelder også papir. Problem oppstår når beboere ikke bretter pappekser, men kaster disse selvom. Det gir plassmangel og skaper problemer for alle som kommer etter. Vi minner om at ALLE MÅ BRETTE pappesker som skal kastes, ellers vil det ikke være kapasitet og søppel vil flyte over. Vi ber beboere i blokk A benytte brønn utenfor A og beboere i B benytte dunker utenfor B. Plassen er regulert etter antall beboere i hver blokk og fungerer best med denne håndteringsmåten.

Varsel om økning av fellesutgiftene

Styret varsler herved samtlige beboere om at fellesutgiftene vil økes med 5 % fra 1. mai 2020. Bakgrunnen for dette er økte utgifter på bakgrunn av generell prisøkning på alle varer og tjenester samt det faktum at kommunale tjenester har de siste årene økt kraftig. Økningen av fellesutgifter skulle vært gjennomført fra 1. januar. Feil hos USBL gjorde at dette ikke ble registrert og vil dermed starte fra 1. mai.  

Har du grønne fingre og liker å stelle litt med blomster?

Utenfor inngangspartiet ved begge blokkene er det en blomsterpotte. Vi ønsker nå å invitere den eller de som måtte ønske å beplante disse og ta vare på blomstene om å gjøre nettopp dette. I blokk A er det allerede en beboer som gjør dette. Ønsker du å kjøpe inn blomster og ta litt ansvar utenfor blokk B? Du kan fritt stelle og kjøpe inn det du selv mener kan være fint for en fornuftig sum penger. Disse utleggene vil styret dekke. Kom bare med kvitteringer så vippser vi beløpet tilbake. Ta kontakt på post@eitillstad.net så er jobben din!

Ødelagte bilder i inngangspartiet i blokk B

3 v bildene som har hengt i inngangspartiet i blokk B har blitt fjernet. En beboer har skrevet til styret at hun flyttet bildene inn i fellesboden ved inngangen da de var knekt og ødelagt. Hvordan dette har skjedd er ikke kjent for styret og vi ber om en e-post dersom noen kjenner til bakgrunnen for skadene. Send til: post@eitillstad.no. Ulykker kan skje, men fint å få en beskjed så beboere kan få svar og ikke lure. Styret jobber i første omgang med å se om bildene kan repareres. Hvis ikke må det vurderes andre tiltak.

Viktige meldinger

adminViktig informasjon om garasjeanleggetNy garasjeport er bestilt. Det er lang leveringstid og vi har fått levering rundt månedskiftet september/oktober.

Inntil ny portløsning er på plass er det i tråd med beboerforslag bestemt at låsene på dørene

04.09.2017

  adminInformasjon ang garasjeporten: en uheldig beboer kjørte inn da porten var på vei ned. Porten ble ødelagt og Hørmann kontaktet. De tok ned porten da den var ødelagt og må erstattes. Ny port kommer. Styret

  15.08.2017

   adminHusk generalforsamling den 19. april kl.18

   19.03.2017

    adminVentilasjonen i de øvre etasjene i B-blokka er fikset!

    31.10.2016

     Benytt papirbrønnen foran A blokka dersom containerne v/B blokka er fulle

     26.10.2016

      Kalender

      No events to display.

      Kontaktinformasjon

      Eitillstad Borettslag
      Postboks 8944, Youngstorget
      0028 OSLO

      Org. nr: 998 933 404

      post@eitillstad.net

      Besøksadresse:
      Arnljot Gellines vei 5a/b
      0657 OSLO

      Webredaktør:
      Øystein Nordeng