Styreinformasjon

Styret i Eitillstad borettslag består av totalt seks representanter med en styreleder, tre styremedlemmer og to vararepresentanter.

Styret har ansvaret for å være borettslagets organ som arbeider for å fremme en fornuftig drift av bofellesskapet. Styret diskuterer saker og vedtak i samråd med USBL og etter beboeres henvendelse. Styret har mange ulike oppgaver og arbeidsområder er internt fordelt. 

Saker som skal fremmes til styret må leveres skriftlig,fortrinnsvis via e-post til post@eitillstad.net. Du kan også benytte kontaktskjema lenger ned på denne siden. I tillegg kan du også sende henvendelsen din direkte til rett styremedlem i henhold til ansvarsområde saken din gjelder. Se liste over ansvarsområder og e-poster, nedenfor.

Arbeidsoppgavene til styret er mange og vi ber derfor om tid og forståelse for at ikke alle henvendelser kan besvares omgående.

Styreleder

Knut Valle

knut@eitillstad.net

Ansvarsområde: Vaktmestertjenester,  Ventilasjon og vann, Økonomi og finans, Reklamasjoner

 

Styremedlem

Jon Idir Gullbrekken

jonidir@eitillstad.net

Ansvarsområde: Sekretær og administrator, kontaktperson for Barnehagen, Dugnad, Heis.

 


Styremedlem

Kristoffer Thesen

kristoffer.thesen@gmail.com 

Ansvarsområde: Renhold, HMS (Helse, miljø, sikkerhet), Callinganlegg, Nøkler, Garasje (inkl garasjeport),


Styremedlem

Øystein Nordeng

oystein@eitillstad.net

Ansvarsområde: Naboklager, Intern kommunikasjon, Nettsider,  Postkasser, Utleie, DyreholdVaramedlem

Kirsti Nessjøen 

Varamedlem

Natalia Novojilova