Andelseiere som leier ut boligen må fylle inn skjema om utleie og sende til styret. (Alle skal ha fått skjema i postkassene, og det kommer også per e-post til alle andelseiere). Leietakere bes informere eier av leiligheten og evt. videreformidle papirskjema.
Kontakt gjerne styret med eventuelle spørsmål.

Se forøvrig lov om burettslag for mer info om utleie i borettslag: https://lovdata.no/lov/2003-06-06-39/§5-3