Møtereferater og andre dokumenter

Her finner du filarkivet med informasjon for deg som er beboer i Eitillstad Borettslag. Arkivet fungerer som en vanlig mappestruktur, slik du finner i f.eks. Windows. (Hvis du ikke ser filarkivet har du ikke registrert deg som beboer på nettsidene eller du har ikke logget inn med brukernavn og passord)

Innloggingen skjer ved inntasting av brukernavn og passord. Man skal altså taste inn sitt brukernavn der det står "e-postadresse" og ikke e-post. Dette er en feil fra leverandør, dermed følg denne nevnte oppskriften for innlogging.

Styret