Styreinformasjon

Styret i Eitillstad borettslag består av totalt fem representanter med en styreleder, tre styremedlemmer og en vararepresentant.

Vit at vi jobber for fellesskapets beste til enhver tid og følger opp borettslagets ansvarsområder etter beste evne.

Har du en forespørsel til styret, SÅ SEND EN E-POST DIREKTE TIL STYRETS ANSVARLIGE FOR DETTE OMRÅDET. Dette gir en mest effektiv saksbehandling for deg og oss. 

Arbeidsoppgavene til styret er mange og vi ber derfor om tid og forståelse for at ikke alle henvendelser kan besvares omgående.

HER FINNER DU KONTAKTINFORMASJON OG ANSVARSFORDELING:

Styreleder

Knut Valle

knut@eitillstad.net

Ansvarsområde: Vaktmestertjenester, Heis, Boder, Ventilasjon og vann, Økonomi og finans, Reklamasjoner.

 

Nestleder

Jon Idir Gullbrekken

jonidir85@gmail.com

Ansvarsområde: Sekretær og administrator, kontaktperson for Barnehagen, Dugnad, Intern kommunikasjon, Nettsider.

 


Styremedlem

Mona Stensrud

Mona.Stensrud@kreftforeningen.no

Ansvarsområde: Garasje og el-bil avtaler, utleie, dyrehold, boder, navnetavle og postkasser.Styremedlem

Natalia Novojilova

Ansvarsområder: HMS, renhold, calling anlegg, nøkler


Varamedlem

Kristoffer Thesen

 

Er du likevel usikker på hvor du skal henvende deg, så send en e-post til "post@eitillstad.net"