Strøm

Alle andelseiere er selv ansvarlig for å rapportere inn måleravlesning til sin leverandør av strøm.
I trappoppgangen i hver etasje finnes skapet med avlesere for hver leilighet i den respektive etasje. F.eks. vil alle leiligheter i etasje 5 ha sine målere på trappesatsen til 5. etage. Ved overtakelse skal eiere ha mottatt en nøkkel til dette skapet. Dersom man mister nøkkelen, må nøkkelansvarlig i styret kontaktes.

Ved kjøp av EL-bil eller hybrid
Beboere som skal lade EL-bil eller hybrid i garasjen må tegne egen avtale for dette. Kontakt styret på e-post her for mer informasjon om dette.