Varme og radiatorer

Fjernvarmen til radiatorene slås på for vintersesongen hvert år den 1. oktober, og skrus av når det er varmt nok i været. For å forhindre luft i systemet kan termostaten med fordel stå på 1.5 hele året, slik at litt romtemperert vann sirkuleres.

Beboere skal selv lufte radiatorene i egen leilighet ved behov. Det gjøres slik:

1) Skru først av radiatoren/termostaten slik at den står på null, og vent til radiatoren er helt kald.

2) Ventilen for lufting er på motsatt side av der termostaten er. Bruk en liten flat skrutrekker eller en luftenøkkel og skru forsiktig til det begynner å sive ut vann. Et glass bør holdes under ventilen for å samle opp vann som vil dryppe. La ventilen stå åpen til en jevn vannstråle kommer ut av ventilen.

3) Steng ventilen igjen uten å stramme for hardt, skru på termostaten og etter noe tid kontroller om hele flaten på radiatoren har jevn/lik varme. Har overflaten ujevn varme kan det være mer luft igjen eller en feil sentralt i systemet. Om gjentatt lufting ikke hjelper gi beskjed til styret om dette, da det kanskje bør sees på av service rørlegger.

OBS: Det skal ikke tømmes litervis med vann fra systemet. Lufting oppnås ved tapping av noe vann som skal drive luften ut, så stopp etter maksimalt noen liter.  

For generell manual med bilder klikk her, eller video klikk her

Dersom du fortsatt opplever problemer med manglende varme i radiatorene etter å ha forsøkt å lufte kan du forsøke følgende:

I den innvendige boden i leiligheten befinner det seg et skap med diverse rør som har med fjernvarme å gjøre.

1) Finn først følgende kran:

2) Noter hvilken innstilling kranen står på (som oftest 8,5)

2) Skru opp alle radiatorer til full styrke

3) Skru den røde kranen helt opp til maks

4) Kontroller at radiatorene blir varme

5)Skru den røde kranen tilbake til opprinnelig nivå

Nå skal du ha fått varme i radiatorene igjen. Hvis dette ikke er tilfelle, send en e-post til: post@eitillstad.net så vil en fra styret forsøke å hjelpe deg.