Ventilasjon

Borettslaget har balansert ventilasjon. Tilførsel av luft skjer gjennom ventiler i samtlige soverom og stue, og avtrekkene finnes på bad, toalett, i bod og på kjøkkenet.

Balansert ventilasjon betyr at luften som trekkes ut av leiligheten erstattes med lik mengde frisk luft. Ventilasjonsanlegget vil gå døgnkontinuerlig, og tilførselstemperaturen er satt til ca. 19 °C. Den oppvarmede luften som trekkes ut av leiligheten benyttes til å varme opp den luften som kommer inn (varmegjenvinner). Resultatet er en konstant høy luftkvalitet, jevn temperatur og kostnadseffektiv oppvarming.

For å få ekstra avtrekk gjennom kjøkkenhetten ved matlagning må spjeldet åpnes. Kjøkkenhetten gir ikke fra seg annen lyd enn tikkingen av spjeldet når den er i bruk. For å kontrollere at det suges ut luft kan en plassere et A4 ark under hetten.

NB! Ved innregulering av ventilasjonsanlegget er ventiler i leiligheten justert slik at luftmengden blir riktig. Det er derfor svært viktig at ventilene ikke justeres eller blokkeres.


Vurderer du å pusse opp kjøkkenet og dermed bytte ventilasjonsvifte?

Samtlige leiligheter ble levert med sentralavtrekk. Dette innebærer at dersom beboere ønsker å oppgradere/renovere kjøkken og avtrekk, så må man installere kjøkkenhette som er beregnet på sentralavtrekk. Man kan dermed ikke installere egen ventilasjonshette med motor uten at det installeres kullfilter. Dersom dette ikke gjøres, kan matlukt fra leilighet spre seg i fellesanlegget og strømme gjennom luftventilene til andre leiligheter. Dette vil være svært uheldig og krevende å rette opp. Kontakt styret dersom du har spørsmål, så får du hjelp i saken.

Mvh styret