Ventilasjon

Borettslaget har balansert ventilasjon. Tilførsel av luft skjer gjennom ventiler i samtlige soverom og stue, og avtrekkene finnes på bad, toalett, i bod og på kjøkkenet.

Balansert ventilasjon betyr at luften som trekkes ut av leiligheten erstattes med lik mengde frisk luft. Ventilasjonsanlegget vil gå døgnkontinuerlig, og tilførselstemperaturen er satt til ca. 19 °C. Den oppvarmede luften som trekkes ut av leiligheten benyttes til å varme opp den luften som kommer inn (varmegjenvinner). Resultatet er en konstant høy luftkvalitet, jevn temperatur og kostnadseffektiv oppvarming.

For å få ekstra avtrekk gjennom kjøkkenhetten ved matlagning må spjeldet åpnes. Kjøkkenhetten gir ikke fra seg annen lyd enn tikkingen av spjeldet når den er i bruk. For å kontrollere at det suges ut luft kan en plassere et A4 ark under hetten.

NB! Ved innregulering av ventilasjonsanlegget er ventiler i leiligheten justert slik at luftmengden blir riktig. Det er derfor svært viktig at ventilene ikke justeres eller blokkeres.