Barnehagen

Fortrinnsrett til FUS barnehage avd. Eitillstad

Beboere i Eitillstad brl har fortrinnsrett foran andre barn i Fus barnehage avd. Eitillstad. Fortrinnsretten gjelder allerede fra nå og inkluderer hovedopptaket 1.mars.

Beboere som ønsker sine barn i Fus barnehage avd. Eitillstad trenger ikke gjøre noe spesielt for å benytte seg av førsteretten. En søker på barnehageplass i den vanlige kommunale søkeportalen, og bør i tillegg skrive i kommentarfeltet (nederst i søknaden) at man bor i borettslaget.Lenke til avtale om fortrinnsrett for beboere i Eitillstad Borettslag: klikk her

Lenke til barnehagens hjemmeside: https://eitillstad.bhg.no/

Lenke til Oslo kommunes søkerportal: oslo.ist-asp.com/oslopub/login

Mvh styret