Søppelhåndtering

Eitillstad borettslag har kildesortering, på lik linje med hele Oslo kommune. Grønne og blå søppelposer hentes gratis på butikken.

Vi har 2 søppeltønner for restavfall og 2 søppeltønner for papir.

Papp som kastes, skal brettes slik at det kan bli kastet i søppeltønnen for papir.

Søppelet hentes av Oslo renovasjons etat hver tirsdag og fredag.

Det er ikke tillatt å legge søppelposene utenfor søppeltønnen, dersom én søppeltønne er fylt opp. Vanligvis finnes det plass i den andre søppeltønnen. Dersom vi legger søppelposer utenfor søppeltønnen tiltrekker det skadedyr.

Barnehagen disponerer den 5. søppeltønnen og vi ber om at denne ikke brukes av beboere.