Branninstruks Eitillstad Borettslag

Om alarmen i fellesområdene går:
Oppmøteplass for beboere er gruslagt parkeringsplass på motsatt side av veien.

Den som ringer alarmtelefonen må :
1. Lese av melding på branntavle og formidle informasjonen til brannvesenet.
2. Varsle om alarmen går i en leilighet eller fellesområde.
3. Varsle om man ser eller lukter røk.
4. Evakuere bygget til felles oppmøteplass.
5. Merkede rømningsveier skal benyttes. Heiser skal ikke benyttes som rømningsvei.
6. Informere brannvernledere og eller styres representanter dersom disse ikke er møtt først til branntavle/oppmøteplass.
7. Ved utløst brannalarm som skyldes teknisk feil nullstilles anlegget og alarm skrues av. Se bruksanvisning ved branntavle.

Beboeres Interkontroll
1. Plassering av slokkeutstyr: Hver leilighet har husbrannslange. Bruker har ansvaret for kontroll av at utstyret er i orden og varsle styret dersom det er defekt.
2. Røykvarsler: Hver leilighet har minst en røykvarsler. Bruker har ansvaret for kontroll av at utstyret er i orden og varsle styret dersom det er defekt.
3. Brannslange under kjøkkenvask: Sjekke pakning i slangetilkobling. Det har vært tilfeller der pakningen har smuldret og tettet brannslangen. Pakningen må skiftes dersom det er tilfelle.

Mer detaljert informasjon finnes i lenken under.

Branninstruks Eitillstad Borettslag.docx