IN-ordningen

Eitillstad borettslag har en individuell nedbetalingsordning av fellesgjelden. Dette betyr at den enkelte eier kan nedbetale sin andel av fellesgjelden tilknyttet leiligheten om ønskelig. Den månedlige innbetalingen til borettslaget som dekker renteutgiftene på fellesgjelden reduseres i takt med størrelsen på beløpet som nedbetales.

Styret oppfordrer beboere som ikke ønsker avdragsfrihet på lånet eller ha mer kontroll på rentenivå med mulighet for fastrente, til å nedbetale sin fellesgjeld og ta privat lån gjennom ønsket bank. Dette kan vise seg å være billigere og mer forutsigbart for den enkelte.

Innbetaling av fellesgjeld gjennom IN-ordningen kan foregå to ganger i året med forfall 1.april og 1. oktober. Andelseiere som ønsker å nedbetale beløp på fellesgjelden sin må kontakte USBL ved Cathrine Karlsen senest 1 måned før det aktuelle låneforfallet. Minstebeløpet for nedbetaling er kr 30 000 unntatt når man innfrir fellesgjelden helt. Det tilkommer et gebyr fra USBL for å nedbetale gjennom IN-ordningen.

USBL ved Cathrine Karlsen behandler alle spørsmål og innbetalinger. For alle henvendelser om IN-ordningen, ta direkte kontakt med henne.

Cathrine.karlsen@usbl.no
Telefon: 416 23 700

(styret tar forbehold om endringer eller feilinformasjon i teksten. Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med USBL ved Cathrine Karlsen)