Velkommen til Eitillstad Borettslag

– den grønne utsiktsposten på Etterstad

Eitillstad har en sentral beliggenhet i forhold til forretninger i nærmiljøet, kollektivtilbud og Oslo sentrum. Tomten ligger høyt og skrånende på kollen over Alna elva, ved den nye gangbroen over til Vålerenga og resten av Etterstadområdet. Selv med sin sentrale beliggenhet byr nærområdene på friluftsopplevelser for både store og små.

På disse sidene vil du finne nyttig informasjon for deg som er beboer, og for deg som vurderer å bli beboer.

Som beboer kan det være en god å trykke på de ulike lenkene for å bli kjent med all informasjonen som ligger under hver kategori.

Nyheter

Støy fra heisene

Det er et gjentagende problem som meldes inn av beboere at man opplever støy fra heisene. Styret har gjentatte ganger fulgt dette opp med leverandør Starlift. Det kan virke som mangelen på forbedring indikerer et større strukturelt problem med manglende lyddemping eller liknende. Saken er på styrets agenda og jobbes med. Borettslaget har vært i reklamasjonssak med utbygger flere år tidligere og dette er en MEGET vanskelig prosess. Reklamasjonstiden etter 5 år har og utgått, noe som fort  innebærer at eventuelle oppgraderinger og endringer må dekkes av borettslaget selv. Dette kan fort bli meget omfattende og dyrt. Vi er på saken med Starlift og ser etter løsninger, men påpeker at dette er en svært komplisert sak.

Informasjon angående fjernvarmesystemet til borettslaget - en orientering

Generelt styres varmen av ute-temperaturen. På grunn av at vi nå har høyere ute temperatur på dagtid og at det er en forsinkelse før fjernvarmen slås på, vil det nok ikke komme mer varme i anlegget vårt på senvåren og tidlig høst, så sant det ikke blir kaldt både på dag og nattestid. Så i overgangen fra sommer til høst og fra vinter til vår kan nok noen føle at de ikke får tilstrekkelig varme i leiligheten. Dette er jo individuelt og dersom man ønsker høyere temperatur må man nok anskaffe alternativ varmekilde.  Med vennlig hilsen Styret

Felling av trær på tomtegrensa mellom Kullsyrefabrikken og blokk A

Styret har tatt kontakt med eier av den gamle Kullsyrefabrikken i AGV 3. Vi har noen trær som står på vår felles tomtegrense. Enkelte av disse er døde. Eier av huset har sagt seg villig til å fjerne disse for vårt felles gode - kostnadsfritt for borettslaget. Arbeidet er ikke kjent når vil skje, men da vet man hva dette er når trebeskjæringen starter.

Valg av styremedlem og vararepresentanter

Årets generalforsamling er over og den ble gjennomført digitalt. Dette var som kjent en ny løsning for alle - også produktutvikler USBL. Dessverre og til vår store fortvilelse var det mangler på den digitale løsningen. Sakene om valg av styremedlem og vararepresentanter var ikke korrekt på den digitale løsningen. Etter mye dialog med vår representant i USBL i etterkant må det gjennomføres ekstraordinær generalforsmling hvor disse sakene behandles. 

Gjennomført service og bytte av fotoceller på heis i blokk B

Det har nettopp blitt gjennomført service på heis i blokk B. Ulyd skal nå være borte ved at de har strammet wire. Det har og blitt byttet fotocelle i døren, så denne skal lukke seg normalt fremover. Vi informerer om at heiser er en stor utgiftspost for borettslaget, så vi ber alle ta vare på de etter beste evne.

VIKTIG informasjon angående årets generalforsamling! Mangler fra USBLs side!

Det er med stor frustrasjon og skuffelse vi må meddele at det er mangler på årets generalforsamling. Valg av styremedlemmer og vararepresentanter har ikke kommet med i den digitale løsningen. Dette er en feil fra leverandørs side. Vi har snakket med USBL gjennom hele uka for å finne løsninger på situasjonen. Etter at vår kontaktperson har forhørt seg oppover i systemet er det nå bekreftet at det må en ekstraordinær generalforsamling til for å velge styremedlemmer på valg og vararepresentanter. Alle andre saker ble ferdigstilt med den digitale løsningen og er avsluttet.

Kasting av bleier på fellesareal

Det har blitt kastet flere brukte bleier ut av vindu i A-blokka som har landet på barnehagens glasstak for barnevognparkering. Det er selvsagt ikke greit og slik forsøpling er særdeles utrivelig både for beboere og barnehagen selv. Vi ber situasjonen om å opphøre snarest. Ta kontakt dersom du ser dette bli gjort, så styret kan følge opp.

Årets generalforsamling PÅGÅR NÅ!

I perioden 27.04.2020 til 03.05.2020 gjennomføres årets generalforsamling digitalt. Samtlige andelseiere skal nå ha mottatt en e-post fra USBL med innloggingslink. Logg inn på denne og delta på årets generalforsamling. Siden det er forbud mot støtte ansamlinger av mennesker gjennomføres årets GF digitalt som tidligere varslet. Vi ber den enkelte beboer snarlig ta kontakt dersom man har problemer med løsningen, så alle stemmer blir hørt. Kontakt nestleder Jon Idir direkte: 

Generalforsamling 27. april

Årets generalforsamling vil gjennomføres digitalt grunnet Koronaviruset. Dette gjelder svært mange borettslag, som nå i år gjennomfører en digital løsning. Det innebærer at samtlige andelseiere vil få tilgang til min side hvor man gir si stemme over saker i generalforsamlingen. Man har 8 dager på å gjennomføre stemmingen i de ulike sakene før plattformen og årets generalforsamling stenges. 

Viktige meldinger

adminEkstraordniær generalforsamling gjennomføres snarlig! Se "Nyheter" for mer informasjon.

3 uker siden

  adminViktig informasjon om garasjeanlegget  Ny garasjeport er bestilt. Det er lang leveringstid og vi har fått levering rundt månedskiftet september/oktober.

  Inntil ny portløsning er på plass er det i tråd med beboerforslag bestemt at låsene på dørene

  04.09.2017

   adminInformasjon ang garasjeporten: en uheldig beboer kjørte inn da porten var på vei ned. Porten ble ødelagt og Hørmann kontaktet. De tok ned porten da den var ødelagt og må erstattes. Ny port kommer. Styret

   15.08.2017

    adminHusk generalforsamling den 19. april kl.18

    19.03.2017

     adminVentilasjonen i de øvre etasjene i B-blokka er fikset!

     31.10.2016

      Benytt papirbrønnen foran A blokka dersom containerne v/B blokka er fulle

      26.10.2016

       Kalender

       No events to display.

       Kontaktinformasjon

       Eitillstad Borettslag
       Postboks 8944, Youngstorget
       0028 OSLO

       Org. nr: 998 933 404

       post@eitillstad.net

       Besøksadresse:
       Arnljot Gellines vei 5a/b
       0657 OSLO

       Webredaktør:
       Øystein Nordeng