Velkommen til Eitillstad Borettslag

– den grønne utsiktsposten på Etterstad

Eitillstad har en sentral beliggenhet i forhold til forretninger i nærmiljøet, kollektivtilbud og Oslo sentrum. Tomten ligger høyt og skrånende på kollen over Alna elva, ved den nye gangbroen over til Vålerenga og resten av Etterstadområdet. Selv med sin sentrale beliggenhet byr nærområdene på friluftsopplevelser for både store og små.

På disse sidene vil du finne nyttig informasjon for deg som er beboer, og for deg som vurderer å bli beboer.

Som beboer kan det være en god å trykke på de ulike lenkene for å bli kjent med all informasjonen som ligger under hver kategori.

Nyheter

Når kan du forvente å få svar på deres henvendelse til styrets e-post?

Vi i styret jobber etter beste evne for fellesskapet - vær du trygg. Men vit også at vi alle har både egne familier, fulltidsjobber og et privatliv. Så styrerollen kommer i tillegg til mye for oss alle. Dermed vil vi med dette informere om at alle beboere oppfordres til å kontakte den rette styreansvarlige direkte. Alle i styret har definerte arbeidsområder som man har snavsret for. Ta direkte kontakt med rett person for raskere saksbehandling både for deg og oss.

Utsatt dugnad grunnet Covid-19

Som alle vet har Coronaviruset ført til store innskrenkelser og begrensninger for alle. Det ble derfor ingen dugnad som vanlig på forsommeren i år. Smittevernhensyn gjorde det vanskelig og uønsket med et slikt fellesarrangement denne gangen. Hvis forholdene ligger til rette er det tenkt en dugnad over sommeren/nærmere høsten. Vi benytter anledningen nå til å oppfordre hver enkelt å ta i et tak for fellesskapet når man selv ønsker og har tid. Raker, koster, spader og annet finnes i fellesboden i blokk B til høyre for inngangen og ved siden av garasjeporten i garasjeanlegget.

Kontakt med GET angående mangel på TV2s kanalpakke

Til informasjon: Styret sendte den 21.juni 2020 en e-post til GET med et varsel om mulig oppfølging av saken vedrørnede manglende TV2-kanaler over tid. Det er flere beboere som opplever dette som et savn og kompensasjonen med ekstra kanalpoeng er utilstrekkelig.  Styret diskuterer mulighetene og om dette skal følges videre ovenfor GET.

Container som var

Containeren kom som bestilt og det virket som mange beboere benyttet anledningen til å rydde. Containeren dro hvert fall full. Vi takker alle som respekterte reglene om at ingen spesialavfall skulle kastes. Det er dermed synd at enkelte kaster elektrisk avfall selv om det er varslet av dette ikke skal gjøres. Slikt koster borettslaget ekstra penger da vi kan få ekstraregning da avfallet ikke er i henhold til avtale. Vi benytter anledningen til å lære av dette og ber alle respektere dette fremover  for fellesskapets beste.

Manglende renhold

Styret har avdekket manglende renhold til tider fra vår renholdsleverandør Gamle Oslo Servicesentral. Dette har blitt fulgt opp av styret og påpekt ovenfor leverandør. Leverandør legger seg flate og gir oss medhold i saken og borettslaget krediteres en ukes faktura på renhold. 

Ekstraordinær generalforsamling - valg av styremedlemmer

Som tidligere informert var dessverre USBLs digitale løsning for årets generalforsamling mangelfull, da valg av styremedlemmer ikke var korrekt. I den anledning er vi nødt til å gjennomføre en ekstraordinær generalforsamling med valg av styremedlemmer. Invitasjon til deltakelsen skal dere få innen kort tid. Det gjennomføres på samme digitale plattform som tidligere og skal dermed være kjent for de fleste. Ta kontakt dersom du trenger hjelp til løsningen.

Viktig informasjon om heisene i blokkene - oppdatert 04.06.2020

Flere har opplevd å høre risling i heisene (bråk fra heiskjedene) når heisene beveger seg. Enkelte opplever også denne lyden i leilighetene. Denne støyen skal nå være utbedret gjennom ytterligere en service fra Starlift. Styret er lei av denne gjentakende problematikken på heisene våre. Styreleder har selv tatt ansvar i saken og forlanget å fysisk delta på dagens serviceutførsel. Dette ble gjort og han har vært oppe, over og inne i heisene under dette arbeidet sammen med serviceleverandør. Slik tett oppfølging vil det fortsettes med for at styret kan etter beste evne inneha kontroll på arbeidet som gjøres og for å påse at alle kostnader er det dekning for.

Container kommer!

Tradisjonen tro vil styret bestille en container til borettslaget så alle kan kaste ting man ikke lenger ønsker. Containeren er bestilt og kommer tirsdag 16. juni og vil stå utenfor garasjen. Den blir kun stående en dag - så benytt dagene i forkant til å rydde og benytt 16.juni til å kaste dersom man har behov for det. Generelt oppfordrer vi til gjenbruk eller å gi bort fungerende ting på finn.no. For de som ikke får benyttet containeren eller har store mengder avfall, så henviser vi til Oslos gjenvinningsstasjoner. Her er det gratis å levere avfallet sitt. Husk at spesialavfall og brannfarlig avfall ikke skal i containeren, men må leveres på gjenvinningsstasjon.

Støy fra heisene

Det er et gjentagende problem som meldes inn av beboere at man opplever støy fra heisene. Styret har gjentatte ganger fulgt dette opp med leverandør Starlift. Det kan virke som mangelen på forbedring indikerer et større strukturelt problem med manglende lyddemping eller liknende. Saken er på styrets agenda og jobbes med. Borettslaget har vært i reklamasjonssak med utbygger flere år tidligere og dette er en MEGET vanskelig prosess. Reklamasjonstiden etter 5 år har og utgått, noe som fort  innebærer at eventuelle oppgraderinger og endringer må dekkes av borettslaget selv. Dette kan fort bli meget omfattende og dyrt. Vi er på saken med Starlift og ser etter løsninger, men påpeker at dette er en svært komplisert sak.

Viktige meldinger

adminEkstraordinær GF kommer innen kort tid. Se Nyheter for mer informasjon

1 måned siden

  adminContainer for privat avfall er bestilt og kommer tirsdag 16.juni til borettslaget. Denne dagen kan alle kaste ting man ikke lenger ønsker. Containeren vil stå utenfor garasjen som tidligere. Styret

  1 måned siden

   adminEkstraordniær generalforsamling gjennomføres snarlig! Se "Nyheter" for mer informasjon.

   2 måneder siden

    adminViktig informasjon om garasjeanlegget    Ny garasjeport er bestilt. Det er lang leveringstid og vi har fått levering rundt månedskiftet september/oktober.

    Inntil ny portløsning er på plass er det i tråd med beboerforslag bestemt at låsene på dørene

    04.09.2017

     adminInformasjon ang garasjeporten: en uheldig beboer kjørte inn da porten var på vei ned. Porten ble ødelagt og Hørmann kontaktet. De tok ned porten da den var ødelagt og må erstattes. Ny port kommer. Styret

     15.08.2017

      adminHusk generalforsamling den 19. april kl.18

      19.03.2017

       adminVentilasjonen i de øvre etasjene i B-blokka er fikset!

       31.10.2016

        Benytt papirbrønnen foran A blokka dersom containerne v/B blokka er fulle

        26.10.2016

         Kalender

         No events to display.

         Kontaktinformasjon

         Eitillstad Borettslag
         Postboks 8944, Youngstorget
         0028 OSLO

         Org. nr: 998 933 404

         post@eitillstad.net

         Besøksadresse:
         Arnljot Gellines vei 5a/b
         0657 OSLO

         Webredaktør:
         Øystein Nordeng