I styremøtereferater kan du få med deg hvilke saker styret jobber med. Noen stikkord denne gangen er blant annet status om faraomaur i B-blokka, at blokkene våre likevel ikke er egnet for å ha varmluftspumper, og at styret sjekker muligheter for automatiske døråpnere.

Oppfølging etter kartlegging av kjøkkenventilatorer

De tre leilighetene hvor kjøkkenventilator var av typen som ikke går til sentralt anlegg, er nå endret til godkjent type. Per i dag skal det dermed kun finnes godkjente typer ventilatorer.

For nye beboere vil vi informere om at hvis man skal bytte kjøkkenventilator, må styret kontaktes. Det er svært viktig å velge en ventilator som er beregnet på balansert ventilasjon, eventuelt en med kullfilter. Du finner mer viktig informasjon om kjøkkenventilator på hjemmesiden.  

Vurderer du å leie ut leiligheten?

Styret er pålagt å holde oversikt over leiligheter som fremleies. Vi minner derfor om at hvis du vurderer å leie ut leiligheten, må du sende søknadsskjema til USBL: https://www.usbl.no/beboer/utleie-av-bolig.

Vi ønsker en god sensommer og høst til alle beboere!

Vennlig hilsen styret