Velkommen til Eitillstad Borettslag

– den grønne utsiktsposten på Etterstad

Eitillstad har en sentral beliggenhet i forhold til forretninger i nærmiljøet, kollektivtilbud og Oslo sentrum. Tomten ligger høyt og skrånende på kollen over Alna elva, ved den nye gangbroen over til Vålerenga og resten av Etterstadområdet. Selv med sin sentrale beliggenhet byr nærområdene på friluftsopplevelser for både store og små.

På disse sidene vil du finne nyttig informasjon for deg som er beboer, og for deg som vurderer å bli beboer.

Som beboer kan det være en god å trykke på de ulike lenkene for å bli kjent med all informasjonen som ligger under hver kategori.

Nyheter

Tvist
Eitillstad Borettslag har en pågående tvist med firmaet JUTUS AS vedrørende betalinger firmaet mener borettslaget feilaktig holder tilbake. Styreleder mener at vi har god kontroll på saken, og vil møte i Forliksråd 15. mars 2018 sammen med representant fra USBL. Mer info vil bli formidlet etter nevnte møte.
Oppdatering på heisservicesaken
Oppdatering på heisservicesaken

Otis heisservice var i borettslaget i dag og feilsøkte og jobbet med feilen.
Det viser seg at det må byttes en fotocellelist i døra. Dette er det svært lang bestillingstid på gjennom deres egne systemer (25 dager) så de bestilte dette via en konkurrent, men fikk ikke bekreftet tidsestimat på leveransen. Alt fra få dager til uker.

Styret er på saken og heisen er tilbake i drift så snart denne nødvendige reparasjonen er utført.

Styret
Heisservice fra Otis
Heisservice fra Otis

Den ene heisen i blokk B er ute av funksjon og styret har kontaktet vår serviceleverandør Otis for rask utbedring. De kommer tirsdag 20.februar. Otis hadde og en utrykning i helgen da høyre heis slo seg vrang. Denne skal nå være utbedret.

Problematikken med døren som ikke lukker seg ved samme heis (venstre side) er og varslet om og de er bedt om å utbedre dette samtidig.

Mvh styret
Vedrørende parkering i Arnljot Gellines vei
Svar fra Bymiljøetaten

Eitillstad Borettslag har fått svar fra Bymiljøetaten på styrets henvendelse vedrørende parkering i Arnljot Gellines vei.
Gledelig skal de /har de satt opp parkering forbudt-skilt etter styrets anmodning om dette.

http://www.eitillstad.net/referater?folderId=1107&view=gridview&pageSize=10

Mvh styret
Orientering om klage på ferdigattest på byggene
Styret har over lengre tid jobbet opp mot USBL vedrørende mangler vi mener byggene er levert med. Styret har tatt saken videre til Plan- og bygningsetaten (PBE) ved å klage på ferdigattesten som ble gitt 04.05.2017. Etter en lengre prosess har PBE ved enhetsleder og avdelingsdirektør funnet at klagen ikke bør tas til følge. Styret ville med dette orientere beboerne om at saken er forsøkt forfulgt av styret men av PBE har avvist disse.
Kasting av juletrær

 

Kasting av juletrær

Som tidligere år kommer Renovasjonsetaten og henter juletrær i Gamle Oslo.

Hentepunktet er ved returpunkt ved Arnljot Gellines vei 35, som ligger lengst opp i veien vår. Bilen kommer 6. januar på dagtid, så alle må kaste sine trær før dette på angitt sted.

Mvh styret

 


Vær branntrygg i desember

Vær branntrygg i desember

Vi vil at du skal ha en brannfri høytid med julekos og julelys.
Slik gjør du førjulstiden sikker for deg og dine naboer.

 


Utleie av bolig

Styret har blitt gjort oppmerksom på at det foregår fremleie av andelsleiligheter uten at det er søkt om dette. Styret henstiller alle andelseierens å følge de retningslinjene som gjelder for fremleie. Søknad om fremleie skal søkes om via USBL, og det vises til USBL sine hjemmesider.  

Har du eller planlegger du kjøp av elbil?

Har du eller planlegger du kjøp av elbil?

Styret gjennomfører nå en  undersøkelse på Facebook under gruppa "Vi som bor på Eitillstad".
Formålet er å undersøke behovet for oppgradering av garasjeanlegget for bruk av elbil.
Vi oppfordrer alle beboere til å delta på undersøkelsen.

Mvh Styret

Informasjon vedrørende oppgradering av uteareal

I tråd med vedtaket fra generalforsamlingen er arbeidet med oppgradering av utearealet påbegynt. Nytt gress er sådd mellom fortau og gressområdet utenfor blokk A & B. Buskene utenfor blokk B i kant med fortau er relokalisert og blomsterkasser som skal settes opp er under arbeid. Et grave- og entrepenørselskap er tilsatt for å gjennomføre de fleste jobbene. Neste ut er et elevstensbed som erstatning for buskene utenfor blokk B. Her skal det til våren igjen og settes noe planter. Betongveggen mot inngangen ved blokk B er planlagt kledd i mørk skiferstein med lyspunkter. Utenfor blokk A vil det og komme noe beplantning. Vi ser fram til dette arbeidet fra prosjektgruppa utover året. Styret  

Viktige meldinger

adminViktig informasjon om garasjeanleggetNy garasjeport er bestilt. Det er lang leveringstid og vi har fått levering rundt månedskiftet september/oktober.

Inntil ny portløsning er på plass er det i tråd med beboerforslag bestemt at låsene på dørene

04.09.2017

  adminInformasjon ang garasjeporten: en uheldig beboer kjørte inn da porten var på vei ned. Porten ble ødelagt og Hørmann kontaktet. De tok ned porten da den var ødelagt og må erstattes. Ny port kommer. Styret

  15.08.2017

   adminHusk generalforsamling den 19. april kl.18

   19.03.2017

    adminVentilasjonen i de øvre etasjene i B-blokka er fikset!

    31.10.2016

     Benytt papirbrønnen foran A blokka dersom containerne v/B blokka er fulle

     26.10.2016

      Kalender

      No events to display.

      Kontaktinformasjon

      Eitillstad Borettslag
      Postboks 8944, Youngstorget
      0028 OSLO

      Org. nr: 998 933 404

      post@eitillstad.net

      Besøksadresse:
      Arnljot Gellines vei 5a/b
      0657 OSLO

      Webredaktør:
      Øystein Nordeng