Velkommen til Eitillstad Borettslag

– den grønne utsiktsposten på Etterstad

Eitillstad har en sentral beliggenhet i forhold til forretninger i nærmiljøet, kollektivtilbud og Oslo sentrum. Tomten ligger høyt og skrånende på kollen over Alna elva, ved den nye gangbroen over til Vålerenga og resten av Etterstadområdet. Selv med sin sentrale beliggenhet byr nærområdene på friluftsopplevelser for både store og små.

På disse sidene vil du finne nyttig informasjon for deg som er beboer, og for deg som vurderer å bli beboer.

Som beboer kan det være en god å trykke på de ulike lenkene for å bli kjent med all informasjonen som ligger under hver kategori.

Nyheter

Generalforsamling 2019

Slik som i fjor, ble også årets Generalforsamling holdt i USBL sine lokaler i Arbeidersamfunnets plass 1. På forsamlingen deltok det 20 stemmeberettigede andelseiere, og de innmeldte sakene ble behandlet i tillegg til de faste møtepunktene. Protokoll etter Generalforsamlingen 2019 vil bli tilgjengelig så snart vi har fått den oversendt fra USBL.

Priser for lading av elbil/hybrid

I tråd med generalforsamlingens vedtak av 2018 ble det installert ladepunkter i garasjeanlegget. Pris for lading av elbil og hybrid har vært satt forholdsvis lav og har dekket strømforbruket, men ikke nedbetaling av anlegget over tid. Med denne begrunnelse øker prisene for lading med kr 100 pr. mnd for samtlige biltyper som ønsker å lade i garasjeanlegget. Prisøkningen går utelukkende til nedbetaling og vedlikehold av anlegget. 


Mvh styret 

 

 

 

Sneiper i barnehagen

Det har de siste ukene blitt funnet svært mange røyksneiper inne på barnehagens uteområde. Opp mot 40 sneiper har blitt plukket opp på en morgen. Daglig gjennomfører de ansatte en runde for å fjerne farlige artikler fra barnas lekeområder. Dette går ikke an. Vi minner på om at all kasting av søppel ut av vinduer og balkong er forbudt. 
Barnehagen leier hos oss og gir fellesskapet inntekter. Det er totalt uholdbart at barn skal kunne spise andres røyksneiper. Styret tar saken alvorlig og ber samtlige involverte om å avvikle slik praksis umiddelbart. 

Styret & barnehagen

Innbrudd i boder i blokk B

Det har vært ET NYTT innbrudd i boder i borettslaget. 2 boder i blokk B virker å være rammet. Vi oppfordrer alle til å sjekke boden sin og anmelde forholdet til politiet dersom man er berørt. 

Innbrudd i boder

Det har vært innbrudd i boder i borettslaget. Flere boder i blokk A er bekreftet rammet. Vi oppfordrer alle til å sjekke boden sin og anmelde forholdet dersom man er berørt. Ta snarest kontakt med styret dersom du er berørt og boddøren din er ødelagt. 

Styret

Økt husleie

Styret har tatt en nøye vurdering av økonomien, budsjettet for 2019 og de faktiske kostnader borettslaget står ovenfor. På bakgrunn av dette er det nødvendig med en økning på 4% kommende år. Utgiftene til borettslaget har økt markant hvor især strømprisene og de kommunale utgiftene er betraktelig høyere enn tidligere. 

God jul

 

Styret ønsker alle beboere en riktig god jul og et godt nyttår.
Stenkledning av betongveggen er i gang!

I dag startet entrepenør med stenkledning av betongveggen ved blokk B.
Arbeidet er noe væravhengig, men det forventes å være fullført innen to ukers tid. 

Vi ser fram til nok et løft for bomiljøet vårt og benytter anledningen til å takke de frivillige i prosjektgruppa for deres engasjement.

Mvh styret

Viktige meldinger

adminViktig informasjon om garasjeanleggetNy garasjeport er bestilt. Det er lang leveringstid og vi har fått levering rundt månedskiftet september/oktober.

Inntil ny portløsning er på plass er det i tråd med beboerforslag bestemt at låsene på dørene

04.09.2017

  adminInformasjon ang garasjeporten: en uheldig beboer kjørte inn da porten var på vei ned. Porten ble ødelagt og Hørmann kontaktet. De tok ned porten da den var ødelagt og må erstattes. Ny port kommer. Styret

  15.08.2017

   adminHusk generalforsamling den 19. april kl.18

   19.03.2017

    adminVentilasjonen i de øvre etasjene i B-blokka er fikset!

    31.10.2016

     Benytt papirbrønnen foran A blokka dersom containerne v/B blokka er fulle

     26.10.2016

      Kalender

      No events to display.

      Kontaktinformasjon

      Eitillstad Borettslag
      Postboks 8944, Youngstorget
      0028 OSLO

      Org. nr: 998 933 404

      post@eitillstad.net

      Besøksadresse:
      Arnljot Gellines vei 5a/b
      0657 OSLO

      Webredaktør:
      Øystein Nordeng