Velkommen til Eitillstad Borettslag

– den grønne utsiktsposten på Etterstad

Eitillstad har en sentral beliggenhet i forhold til forretninger i nærmiljøet, kollektivtilbud og Oslo sentrum. Tomten ligger høyt og skrånende på kollen over Alna elva, ved den nye gangbroen over til Vålerenga og resten av Etterstadområdet. Selv med sin sentrale beliggenhet byr nærområdene på friluftsopplevelser for både store og små.

På disse sidene vil du finne nyttig informasjon for deg som er beboer, og for deg som vurderer å bli beboer.

Som beboer kan det være en god å trykke på de ulike lenkene for å bli kjent med all informasjonen som ligger under hver kategori.

Nyheter

Viktig informasjon om generalforsamlingen 2020

Det har fra sentralt av vært en målsetning å gjennomføre årsmøter i samtlige borettslag innen sommeren som alltid. Det har derfor blitt arbeidet med å kunne tilby digitale årsmøter/generalforsamlinger. USBL har nå en slik plattform oppe, hvor man kort fortalt logger inn på min side og avgir sin stemme i de ulike sakene som er fremmet. 

Bedre rentebetingelser på borettslagets fellesgjeld!

Styret har som visjon å ha en av de beste betingelsene på renter og fellesavtaler for borettslaget. Styret har med dette gleden av å informere om at vi har forhandlet frem en ny renteavtale på våre felleslån. Den nye renten er 1.85% og kommer i effekt fra førstkommende mandag (20.april 2020).

Oppdatert informasjon om kranglete heis i blokk B

Flere har opplevd en kranglete heis i blokk B hvor døren åpner seg gjentatte ganger før den endelig lukker seg. Feilen har vært defekte/slitte fotoceller i heisdøren som har sensorer for å hindre klem av objekt/mennesker. Etter å ha vært i kontakt med serviceleverandør om dette er det besluttet at den må byttes. Dette gjøres innen kort tid av leverandør. Kostnaden er kr 15 000, så vi benytter anledningen til å oppfordre alle til å bruke heisene med varsomhet især ved spesiell bruk og belastning som inn- og utflytting.

Vil du bli med i styret som styremedlem eller vara?

Vi ønsker herved å invitere alle interesserte beboere til å melde seg til innsats i styret for borettslaget. Hvert borettslag har av lov en plikt til å ha et fungerende styre som er beboernes kontaktorgan og forvalter av daglig drift. Til denne jobben trenger vi dyktige og interesserte folk med på laget. Borettslaget vårt skal representeres gjennom et styre på 3-5 medlemmer pluss vararepresentanter. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen og har en fungerende leder samt nestleder. I år er det valg på opp til 2 styremedlemmers plasser, samt 2 vararepresentanter.  

Årets søknad til USBLs Bomiljøfond er sendt

Styret fortsetter sitt arbeid og fokus på å øke trivselen for alle med vedlikehold av gode trivselsmoment og etablering av nye. Styret har nettopp søkt USBLs Bomiljøfond og håper på tilskudd på kr 8000 for innkjøp av ny benk til bålplassen og blomsterkasser utenfor blokk A. Vi ønsker alle en fin vårtid fremover.

Minner om: Varsel om økning av fellesutgiftene fra 1. mai 2020

Styret varsler herved samtlige beboere om at fellesutgiftene vil økes med 5 % fra 1. mai 2020. Bakgrunnen for dette er økte utgifter på bakgrunn av generell prisøkning på alle varer og tjenester samt det faktum at kommunale tjenester har de siste årene økt kraftig. Økningen av fellesutgifter skulle vært gjennomført fra 1. januar. Feil hos USBL gjorde at dette ikke ble registrert og vil dermed starte fra 1. mai.  

Klør det litt i fingrene?

Hvor hyggelig vi har det i vårt eget nærområde er i stor grad avhengig av hvor mye vi beboere bidrar til dette. Våren er her og det begynner snart å blomstre. I disse unntakstider er det mange som er hjemme og har mer tid enn vanlig. Hvis du ønsker å ta i et tak for fellesskapet og egen trivsel så minner vi om følgende: Det er raker, koster og spader plassert i fellesboden til høyre for inngangsdøra i blokk B. For dere i A-blokka som ikke har nøkkel hit, er det plassert rake og kost ved siden av garasjeporten, så alle har tilgang på utstyr ved ønske og behov.

Kasting av papir - brett pappesker

Utenfor hver blokk er det avfallsdunker eller brønner for å håndtere beboernes avfall. Dette gjelder også papir. Problem oppstår når beboere ikke bretter pappekser, men kaster disse selvom. Det gir plassmangel og skaper problemer for alle som kommer etter. Vi minner om at ALLE MÅ BRETTE pappesker som skal kastes, ellers vil det ikke være kapasitet og søppel vil flyte over. Vi ber beboere i blokk A benytte brønn utenfor A og beboere i B benytte dunker utenfor B. Plassen er regulert etter antall beboere i hver blokk og fungerer best med denne håndteringsmåten.

Varsel om økning av fellesutgiftene

Styret varsler herved samtlige beboere om at fellesutgiftene vil økes med 5 % fra 1. mai 2020. Bakgrunnen for dette er økte utgifter på bakgrunn av generell prisøkning på alle varer og tjenester samt det faktum at kommunale tjenester har de siste årene økt kraftig. Økningen av fellesutgifter skulle vært gjennomført fra 1. januar. Feil hos USBL gjorde at dette ikke ble registrert og vil dermed starte fra 1. mai.  

Viktige meldinger

adminEkstraordinær GF kommer innen kort tid. Se Nyheter for mer informasjon

1 måned siden

  adminContainer for privat avfall er bestilt og kommer tirsdag 16.juni til borettslaget. Denne dagen kan alle kaste ting man ikke lenger ønsker. Containeren vil stå utenfor garasjen som tidligere. Styret

  1 måned siden

   adminEkstraordniær generalforsamling gjennomføres snarlig! Se "Nyheter" for mer informasjon.

   2 måneder siden

    adminViktig informasjon om garasjeanlegget    Ny garasjeport er bestilt. Det er lang leveringstid og vi har fått levering rundt månedskiftet september/oktober.

    Inntil ny portløsning er på plass er det i tråd med beboerforslag bestemt at låsene på dørene

    04.09.2017

     adminInformasjon ang garasjeporten: en uheldig beboer kjørte inn da porten var på vei ned. Porten ble ødelagt og Hørmann kontaktet. De tok ned porten da den var ødelagt og må erstattes. Ny port kommer. Styret

     15.08.2017

      adminHusk generalforsamling den 19. april kl.18

      19.03.2017

       adminVentilasjonen i de øvre etasjene i B-blokka er fikset!

       31.10.2016

        Benytt papirbrønnen foran A blokka dersom containerne v/B blokka er fulle

        26.10.2016

         Kalender

         No events to display.

         Kontaktinformasjon

         Eitillstad Borettslag
         Postboks 8944, Youngstorget
         0028 OSLO

         Org. nr: 998 933 404

         post@eitillstad.net

         Besøksadresse:
         Arnljot Gellines vei 5a/b
         0657 OSLO

         Webredaktør:
         Øystein Nordeng