Velkommen til Eitillstad Borettslag

– den grønne utsiktsposten på Etterstad

Eitillstad har en sentral beliggenhet i forhold til forretninger i nærmiljøet, kollektivtilbud og Oslo sentrum. Tomten ligger høyt og skrånende på kollen over Alna elva, ved den nye gangbroen over til Vålerenga og resten av Etterstadområdet. Selv med sin sentrale beliggenhet byr nærområdene på friluftsopplevelser for både store og små.

På disse sidene vil du finne nyttig informasjon for deg som er beboer, og for deg som vurderer å bli beboer.

Som beboer kan det være en god å trykke på de ulike lenkene for å bli kjent med all informasjonen som ligger under hver kategori.

Nyheter

Heisservice fra Otis
Den ene heisen i blokk B er ute av funksjon og styret har kontaktet vår serviceleverandør Otis.

Styret
Inngått forlik med JUTUS AS
Eitillstad Borettslag har hatt en pågående tvist med firmaet JUTUS AS vedrørende betalinger firmaet mener borettslaget feilaktig holder tilbake. Styreleder stilte i Forliksråd 15. mars 2018 sammen med representant fra USBL. Styreleder forhandlet frem et forlik, fordelaktig for borettslaget. Dette ble akseptert av representanten fra JUTUS AS.

Styret
Informasjon om generalforsamlingen
Dato for generalforsamling er satt til 19.april. Møtet vil holdes i USBLs lokaler i sentrum som tidligere. Innkallingen vil sendes ut i god tid i forveien med møtetidspunkt, saksliste og informasjon fra styret. Av lov om borettslag så kan kun saker som er tatt opp i innkallingen behandles. Derfor må beboere som ønsker å ta opp en sak sende dette skriftlig til styret innen 21.mars, da vi må videreformidle dette til USBL innen 22. for trykking av innkallinger. Send evt e-post med din sak til post@eitillstad.net

Vi ønsker god påske og velkommen til generalforsamling i april.

Mvh styret
Service på garasjeporten
Garasjeporten har vært litt trøblete i det siste og porten har stått mye åpen.
Det gjennomføres service av Hörmann på porten torsdag 15.mars.
Dette til orientering.


Mvh styret
Ventilasjon
Ventilasjonen i de øverste etasjene i blokk B er ute av drift. Service er bestilt, og servicepersonell er ventet i morgen tidlig.
Tvist
Eitillstad Borettslag har en pågående tvist med firmaet JUTUS AS vedrørende betalinger firmaet mener borettslaget feilaktig holder tilbake. Styreleder mener at vi har god kontroll på saken, og vil møte i Forliksråd 15. mars 2018 sammen med representant fra USBL. Mer info vil bli formidlet etter nevnte møte.
Oppdatering på heisservicesaken
Oppdatering på heisservicesaken

Otis heisservice var i borettslaget i dag og feilsøkte og jobbet med feilen.
Det viser seg at det må byttes en fotocellelist i døra. Dette er det svært lang bestillingstid på gjennom deres egne systemer (25 dager) så de bestilte dette via en konkurrent, men fikk ikke bekreftet tidsestimat på leveransen. Alt fra få dager til uker.

Styret er på saken og heisen er tilbake i drift så snart denne nødvendige reparasjonen er utført.

Styret
Heisservice fra Otis
Heisservice fra Otis

Den ene heisen i blokk B er ute av funksjon og styret har kontaktet vår serviceleverandør Otis for rask utbedring. De kommer tirsdag 20.februar. Otis hadde og en utrykning i helgen da høyre heis slo seg vrang. Denne skal nå være utbedret.

Problematikken med døren som ikke lukker seg ved samme heis (venstre side) er og varslet om og de er bedt om å utbedre dette samtidig.

Mvh styret
Vedrørende parkering i Arnljot Gellines vei
Svar fra Bymiljøetaten

Eitillstad Borettslag har fått svar fra Bymiljøetaten på styrets henvendelse vedrørende parkering i Arnljot Gellines vei.
Gledelig skal de /har de satt opp parkering forbudt-skilt etter styrets anmodning om dette.

http://www.eitillstad.net/referater?folderId=1107&view=gridview&pageSize=10

Mvh styret
Orientering om klage på ferdigattest på byggene
Styret har over lengre tid jobbet opp mot USBL vedrørende mangler vi mener byggene er levert med. Styret har tatt saken videre til Plan- og bygningsetaten (PBE) ved å klage på ferdigattesten som ble gitt 04.05.2017. Etter en lengre prosess har PBE ved enhetsleder og avdelingsdirektør funnet at klagen ikke bør tas til følge. Styret ville med dette orientere beboerne om at saken er forsøkt forfulgt av styret men av PBE har avvist disse.

Viktige meldinger

adminViktig informasjon om garasjeanleggetNy garasjeport er bestilt. Det er lang leveringstid og vi har fått levering rundt månedskiftet september/oktober.

Inntil ny portløsning er på plass er det i tråd med beboerforslag bestemt at låsene på dørene

04.09.2017

  adminInformasjon ang garasjeporten: en uheldig beboer kjørte inn da porten var på vei ned. Porten ble ødelagt og Hørmann kontaktet. De tok ned porten da den var ødelagt og må erstattes. Ny port kommer. Styret

  15.08.2017

   adminHusk generalforsamling den 19. april kl.18

   19.03.2017

    adminVentilasjonen i de øvre etasjene i B-blokka er fikset!

    31.10.2016

     Benytt papirbrønnen foran A blokka dersom containerne v/B blokka er fulle

     26.10.2016

      Kalender

      No events to display.

      Kontaktinformasjon

      Eitillstad Borettslag
      Postboks 8944, Youngstorget
      0028 OSLO

      Org. nr: 998 933 404

      post@eitillstad.net

      Besøksadresse:
      Arnljot Gellines vei 5a/b
      0657 OSLO

      Webredaktør:
      Øystein Nordeng