Velkommen til Eitillstad Borettslag

– den grønne utsiktsposten på Etterstad

Eitillstad har en sentral beliggenhet i forhold til forretninger i nærmiljøet, kollektivtilbud og Oslo sentrum. Tomten ligger høyt og skrånende på kollen over Alna elva, ved den nye gangbroen over til Vålerenga og resten av Etterstadområdet. Selv med sin sentrale beliggenhet byr nærområdene på friluftsopplevelser for både store og små.

På disse sidene vil du finne nyttig informasjon for deg som er beboer, og for deg som vurderer å bli beboer.

Som beboer kan det være en god å trykke på de ulike lenkene for å bli kjent med all informasjonen som ligger under hver kategori.

Nyheter

Hensetting av ting/utstyr i fellesområder

I blokk A har det utviklet seg en kultur for hensetting av ting/utstyr i fellesområdene enten for oppbevaring eller for å gi bort. Tanken er ofte god, men dette oppleves som forsøplende og er ikke holdbart. HMS og brannsikkerhet blir komprimert med dette og de aller fleste ønsker ikke at ting man selv ikke ønsker lenger skal måtte stå i alles øyesyn. 

Utkoblet dørpumpe i blokk B på dør til garasje

Døren mellom garasjen og blokk B har i lang tid blitt opplevd som tung og vanskelig. Døren har hatt en stram dørpumpe som har gjort den tung å åpne og gitt et voldsomt smell ved lukking. Dette har vært nødvendig for at døren lukker seg selv med trykkforskjellen som oppstår mellom bygget og garasjeanlegget. 

Kopper over nødutganger

Det er nå satt opp kopper over låsen til nødutgangene som vender mot veibanen - fasade nord. Disse dørene er nødutganger og er ikke beregnet for vanlig trafikk og gjennomgang. Dørene lukker seg heller ikke og blir dermed ofte stående åpne etter at folk har brukt dem. Dørene er nødutgang, og koppene er en ytterligere markering av dette. Styret presiserer at hvis nød, er det kun å dra av koppene for å komme seg ut av nødutgangene. 

Utbedring av vanntrykk og gjenoppretting av akutt skade

Styreleder ble kontaktet onsdag morgen da vannet brått måtte kuttes av ekstern entrepenør grunnet oppdaget skade. Det var vanskelig å varsle på så kort varsel, og vannet ble tatt. Styret fikk beskjed om at det kun skulle være borte i 30 min. I praksis var vannet borte nærmere 2 timer. Vi beklager de ulemper dette medførte, men er glade for å ha fått utbedret vanntrykket i leiligheter som tidligere har opplevd manglende vanntrykk. Styret gjør sitt beste for å informere, men ber om forståelse at dette er vanskelig i akutte saker og informasjonen derfor iblant vil komme i etterkant. 

Videre oppdatering om heisen

Viser til tidligere saksoppdatering vedrørende heisen i blokk B. Her kommer ytterligere opplysninger: Starlift krever hele 20 000-25 000 kr for utbedring av feilen som er rammet heisen i blokk B. Det er fotocellene som må skiftes. Styret mener dette en en meget høy kostnad og har derfor jobbet for å få inn alternative leverandører med nytt pristilbud. Styrets henvendelser har ikke blitt besvart i fellesferien, og vi er på saken gjennom kommende uke. Kommer det ikke opp et alternativ så gjennomføres uansett reparasjonen innen kort tid.

Heisen i blokk B

Styret er i kontakt med Starlift og følger opp utkoblet heis. Dette har tatt alt for lang tid og de må snarest sette denne i drift. Problemet har delvis ligget i en uenighet mellom Starlift og borettslaget hvor vi har blitt overfakturert for tjenester og reklamert på forholdet. Styret er på saken og forventer at dette rettes opp snarest.

Støy fra barnehagen - vis hensyn

Mange leiligheter har vinduene vendt mot barnehagen. På sommerstid er dette noe som kan oppleves sjenerende. Barn og unge har ferie og flere er mer ute og lengre oppe enn ellers. Ved opphold i barnehagen kan dette være forstyrrende for beboere. Styret har hengt opp "vis hensyn"-plakater i barnehagen med opplyst stengetid kl 21.00 som er sommertiden hvor det forventes ro på området. Ellers i året er tidspunktet kl 20.00.

Regler om ro i barnehagen

Vi nærmer oss sommer og barnehagen blir nok mer og mer brukt også kveldstid. I den anledning setter styret nå opp plakater med informasjon om at det skal være stille på plassen etter kl 21.00. På denne måten er både barn og voksne informert om reglene og det er lettere for den enkelte beboer å henvise til reglene dersom nødvendig. 

Med ønsker om en god sommer. 
Styret

Viktige meldinger

adminViktig informasjon om garasjeanleggetNy garasjeport er bestilt. Det er lang leveringstid og vi har fått levering rundt månedskiftet september/oktober.

Inntil ny portløsning er på plass er det i tråd med beboerforslag bestemt at låsene på dørene

04.09.2017

  adminInformasjon ang garasjeporten: en uheldig beboer kjørte inn da porten var på vei ned. Porten ble ødelagt og Hørmann kontaktet. De tok ned porten da den var ødelagt og må erstattes. Ny port kommer. Styret

  15.08.2017

   adminHusk generalforsamling den 19. april kl.18

   19.03.2017

    adminVentilasjonen i de øvre etasjene i B-blokka er fikset!

    31.10.2016

     Benytt papirbrønnen foran A blokka dersom containerne v/B blokka er fulle

     26.10.2016

      Kalender

      No events to display.

      Kontaktinformasjon

      Eitillstad Borettslag
      Postboks 8944, Youngstorget
      0028 OSLO

      Org. nr: 998 933 404

      post@eitillstad.net

      Besøksadresse:
      Arnljot Gellines vei 5a/b
      0657 OSLO

      Webredaktør:
      Øystein Nordeng