Velkommen til Eitillstad Borettslag

– den grønne utsiktsposten på Etterstad

Eitillstad har en sentral beliggenhet i forhold til forretninger i nærmiljøet, kollektivtilbud og Oslo sentrum. Tomten ligger høyt og skrånende på kollen over Alna elva, ved den nye gangbroen over til Vålerenga og resten av Etterstadområdet. Selv med sin sentrale beliggenhet byr nærområdene på friluftsopplevelser for både store og små.

På disse sidene vil du finne nyttig informasjon for deg som er beboer, og for deg som vurderer å bli beboer.

Som beboer kan det være en god å trykke på de ulike lenkene for å bli kjent med all informasjonen som ligger under hver kategori.

Nyheter

Har du eller planlegger du kjøp av elbil?

Styret gjennomfører innen kort tid en undersøkelse på Facebook under gruppa "Vi som bor på Eitillstad". Formålet er å undersøke behovet for oppgradering av garasjeanlegget for bruk av elbil. Vi oppfordrer alle beboere til å delta på undersøkelsen. Mvh Styret

Vask av glassfasade utenfor heissjaktene.

Onsdag 28. juni 2017 er det bestilt vask av glassfasadene utenfor heissjaktene mot Arnljot Gellines vei. Styret anmoder beboerene om å vise hensyn, slik at arbeidet kan utføres på en trygg og rask måte. 

Sommerfest i Vålerengaparken

Vålerenga Vel arrangerer sin tradisjonelle sommerfest i Vålerengaparken. Det kommer hester som barna kan ri gratis på, det settes frem griller til fri avbenyttelse. Vi har egen halalgrill. 

Vi håper Brannvesenet kommer og viser seg frem, de gjør det om de får det til. Korpset spiller på Vålerenga og Kampen hele dagen. De selger vafler, kaffe og kaker. I år helgriller vi lammmmm. 

Barna har minimarked. Fra scenen underholder lokale krefter, barn og voksne. Ta familie og venner og spis middagen i parken. Her treffer du mange kjente!

Sted: Vålerengaparken
Adresse: Parken mellom Hjaltlandsgate 1 og Islandsgate 5
Dato: 18.06.2017
Tid fra: 16:00
Tid til: 19:00


Med vennlig hilsen

Vålerenga Vel

Anette Beichmann


Oppdatering om byggesaken i Arnljot Gellines vei 3 - Kullsyrefabrikken

Styret har med en beboer fulgt denne saken siden den ble kjent på generalforsamlingen. Siste oppdatering i saken er at flere etater, inkludert plan og bygningsetaten og byantikvaren er kritiske til de foreliggende planene. Se sakspapirene på plan og bygningsetatens nettsider for alle uttalelser. Her er en link til den siste. Konklusjonen finner du fra side 26. 

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2017072955&fileid=7194552 Mvh styret

 


 

Grøntmann i borettslaget

Styret har besluttet å "ansette" en grøntmann gjennom sesongen. Grøntmannen som er en beboer vil holde delen av enga ved garasjen nede gjennom sommeren så beboere lettere kan ta i bruk et grøntområde for hygge og sosial sammenkomst. Han luker i skråning og driver med enkelt vedlikehold av uteplassene våre. Pengene som benyttes er omdisponert ved at vi har kuttet å klippe hele enga i sommer. Samlet sett er det nye tiltaket billigere og gir tydelig mer igjen for pengene.

Nyt sommeren.

Hilsen styret

Angående manglende søppeltømming ved blokk B

Det har forekommet en feil fra renovasjonsetaten sin side. Styret har jobbet for å fjerne avfallsbeholderne og ta i bruk avfallsbrønnene som tidligere. Etter at beholderne ble fjernet hadde ikke etaten lagt inn henting fra brønn i systemet, så vi har blitt glemt. Blokk A har hatt henting, men ikke blokk B. Dette skal nå være i orden. 

Det er og lagt inn klage på situasjonen slik den er nå, så søppelbilen skal komme innen 24 timer og tømme brønnene. Vi ber beboere om å bruke brønn i blokk A inntil det er tømt.

Mvh styret

 

Dugnad mandag 15. mai kl.18

Da er det igjen duket for årets vårdugnad.

Vi gjentar suksessen fra i fjor og møtes i barnehagen kl.18 hvor de ulike oppgavene blir fordelt.
Alle gjør det de har anledning til, her "drar alle monner"!

Etter dugnaden stiller styret med grilling av pølser og drikke.

Vel møtt!

Trenger du dørmatte utenfor leiligheten din?
Styret har fått tilbakemelding fra renholdsfirmaet om at noen av mattene som benyttes utenfor leilighetsdørene er uegnet for bruk innedørs. Årsaken til dette er at de mister mye fibre og samler støv, noe som vanskeliggjør renholdet.

Vi har lagt ved to eksempler på matter som fungerer dårlig innendørs (de brune mattene) og to matter som er beregnet på innendørs bruk (de sorte mattene).

I mange borettslag er det vedtatt at man ikke skal benytte dørmatter i fellesarealene på grunn av renholdet. Mattene skal i prinsippet også tas inn på dager renholdet utføres, slik at den som vasker kommer til overalt. Et alternativ er å ha en dørmatte innenfor døren, inne i leiligheten.

Vi ber om at alle beboere vurderer om de må ha en matte utenfor døren, og om matten er egnet til innendørs bruk.

Med vennlig hilsen,
Styret
Oppdatering søppelbrønnene utenfor b-blokka
Søppelbrønnene vil snart kunne tas i bruk igjen, og mange av de grønne plastcontainerne vil bli fjernet.

Papirbrønnen utenfor b-blokken vil fortsatt være stengt, og styret jobber med USBL for å finne en permanent løsning på papirhåndteringen.

Viktige meldinger

adminViktig informasjon om garasjeanleggetNy garasjeport er bestilt. Det er lang leveringstid og vi har fått levering rundt månedskiftet september/oktober.

Inntil ny portløsning er på plass er det i tråd med beboerforslag bestemt at låsene på dørene

04.09.2017

  adminInformasjon ang garasjeporten: en uheldig beboer kjørte inn da porten var på vei ned. Porten ble ødelagt og Hørmann kontaktet. De tok ned porten da den var ødelagt og må erstattes. Ny port kommer. Styret

  15.08.2017

   adminHusk generalforsamling den 19. april kl.18

   19.03.2017

    adminVentilasjonen i de øvre etasjene i B-blokka er fikset!

    31.10.2016

     Benytt papirbrønnen foran A blokka dersom containerne v/B blokka er fulle

     26.10.2016

      Kalender

      No events to display.

      Kontaktinformasjon

      Eitillstad Borettslag
      Postboks 8944, Youngstorget
      0028 OSLO

      Org. nr: 998 933 404

      post@eitillstad.net

      Besøksadresse:
      Arnljot Gellines vei 5a/b
      0657 OSLO

      Webredaktør:
      Øystein Nordeng