Velkommen til Eitillstad Borettslag

– den grønne utsiktsposten på Etterstad

Eitillstad har en sentral beliggenhet i forhold til forretninger i nærmiljøet, kollektivtilbud og Oslo sentrum. Tomten ligger høyt og skrånende på kollen over Alna elva, ved den nye gangbroen over til Vålerenga og resten av Etterstadområdet. Selv med sin sentrale beliggenhet byr nærområdene på friluftsopplevelser for både store og små.

På disse sidene vil du finne nyttig informasjon for deg som er beboer, og for deg som vurderer å bli beboer.

Som beboer kan det være en god å trykke på de ulike lenkene for å bli kjent med all informasjonen som ligger under hver kategori.

Nyheter

Manglende renhold

Styret har avdekket manglende renhold til tider fra vår renholdsleverandør Gamle Oslo Servicesentral. Dette har blitt fulgt opp av styret og påpekt ovenfor leverandør. Leverandør legger seg flate og gir oss medhold i saken og borettslaget krediteres en ukes faktura på renhold. 

Ekstraordinær generalforsamling - valg av styremedlemmer

Som tidligere informert var dessverre USBLs digitale løsning for årets generalforsamling mangelfull, da valg av styremedlemmer ikke var korrekt. I den anledning er vi nødt til å gjennomføre en ekstraordinær generalforsamling med valg av styremedlemmer. Invitasjon til deltakelsen skal dere få innen kort tid. Det gjennomføres på samme digitale plattform som tidligere og skal dermed være kjent for de fleste. Ta kontakt dersom du trenger hjelp til løsningen.

Viktig informasjon om heisene i blokkene - oppdatert 04.06.2020

Flere har opplevd å høre risling i heisene (bråk fra heiskjedene) når heisene beveger seg. Enkelte opplever også denne lyden i leilighetene. Denne støyen skal nå være utbedret gjennom ytterligere en service fra Starlift. Styret er lei av denne gjentakende problematikken på heisene våre. Styreleder har selv tatt ansvar i saken og forlanget å fysisk delta på dagens serviceutførsel. Dette ble gjort og han har vært oppe, over og inne i heisene under dette arbeidet sammen med serviceleverandør. Slik tett oppfølging vil det fortsettes med for at styret kan etter beste evne inneha kontroll på arbeidet som gjøres og for å påse at alle kostnader er det dekning for.

Container kommer!

Tradisjonen tro vil styret bestille en container til borettslaget så alle kan kaste ting man ikke lenger ønsker. Containeren er bestilt og kommer tirsdag 16. juni og vil stå utenfor garasjen. Den blir kun stående en dag - så benytt dagene i forkant til å rydde og benytt 16.juni til å kaste dersom man har behov for det. Generelt oppfordrer vi til gjenbruk eller å gi bort fungerende ting på finn.no. For de som ikke får benyttet containeren eller har store mengder avfall, så henviser vi til Oslos gjenvinningsstasjoner. Her er det gratis å levere avfallet sitt. Husk at spesialavfall og brannfarlig avfall ikke skal i containeren, men må leveres på gjenvinningsstasjon.

Støy fra heisene

Det er et gjentagende problem som meldes inn av beboere at man opplever støy fra heisene. Styret har gjentatte ganger fulgt dette opp med leverandør Starlift. Det kan virke som mangelen på forbedring indikerer et større strukturelt problem med manglende lyddemping eller liknende. Saken er på styrets agenda og jobbes med. Borettslaget har vært i reklamasjonssak med utbygger flere år tidligere og dette er en MEGET vanskelig prosess. Reklamasjonstiden etter 5 år har og utgått, noe som fort  innebærer at eventuelle oppgraderinger og endringer må dekkes av borettslaget selv. Dette kan fort bli meget omfattende og dyrt. Vi er på saken med Starlift og ser etter løsninger, men påpeker at dette er en svært komplisert sak.

Informasjon angående fjernvarmesystemet til borettslaget - en orientering

Generelt styres varmen av ute-temperaturen. På grunn av at vi nå har høyere ute temperatur på dagtid og at det er en forsinkelse før fjernvarmen slås på, vil det nok ikke komme mer varme i anlegget vårt på senvåren og tidlig høst, så sant det ikke blir kaldt både på dag og nattestid. Så i overgangen fra sommer til høst og fra vinter til vår kan nok noen føle at de ikke får tilstrekkelig varme i leiligheten. Dette er jo individuelt og dersom man ønsker høyere temperatur må man nok anskaffe alternativ varmekilde.  Med vennlig hilsen Styret

Felling av trær på tomtegrensa mellom Kullsyrefabrikken og blokk A

Styret har tatt kontakt med eier av den gamle Kullsyrefabrikken i AGV 3. Vi har noen trær som står på vår felles tomtegrense. Enkelte av disse er døde. Eier av huset har sagt seg villig til å fjerne disse for vårt felles gode - kostnadsfritt for borettslaget. Arbeidet er ikke kjent når vil skje, men da vet man hva dette er når trebeskjæringen starter.

Valg av styremedlem og vararepresentanter

Årets generalforsamling er over og den ble gjennomført digitalt. Dette var som kjent en ny løsning for alle - også produktutvikler USBL. Dessverre og til vår store fortvilelse var det mangler på den digitale løsningen. Sakene om valg av styremedlem og vararepresentanter var ikke korrekt på den digitale løsningen. Etter mye dialog med vår representant i USBL i etterkant må det gjennomføres ekstraordinær generalforsmling hvor disse sakene behandles. 

Gjennomført service og bytte av fotoceller på heis i blokk B

Det har nettopp blitt gjennomført service på heis i blokk B. Ulyd skal nå være borte ved at de har strammet wire. Det har og blitt byttet fotocelle i døren, så denne skal lukke seg normalt fremover. Vi informerer om at heiser er en stor utgiftspost for borettslaget, så vi ber alle ta vare på de etter beste evne.

Viktige meldinger

adminMange er mye hjemme i disse dager, så vi ber alle lese gjennom ordensreglene for borettslaget for økt trivsel for alle. Minner om stilletid mellom kl 22-07.

2 uker siden

  adminkontakt styret ved Knut Valle dersom du planlegger å bytte ventilasjonsvifte på kjøkkenet. Dette er avgjørende da bygget har sentralventilasjon.

  3 måneder siden

   adminBarnehagen har brannøvelse i dag. Dersom du hører alarmen gjelder denne barnehagen alene, og borettslaget er ikke en del av øvelsen idag. Styret

   4 måneder siden

    adminTakk for at du passer på hvor hunden tisser når du lufter hunden. Blomsterpotter utenfor inngangen lukter fort tiss når man lar hundene tisse her. Takk for at du påser at det ikke skjer, for alles trivsel.

    4 måneder siden

     adminNødutganger skal ikke benyttes til daglig bruk. De lukker seg ikke og blir stående åpne, noe som svekker sikkerhet og trivsel for oss alle. Ber alle respektere dette. -Styret

     5 måneder siden

      adminALLE sykler i fellesområder er nå merket med fargelapp. Vi rydder ubrukte sykler, så vennligst FJERN FARGELAPPEN på deres sykler innen 8. september 2020. Ellers blir de fjernet!

      23.08.2020

       adminEkstraordinær GF kommer innen kort tid. Se Nyheter for mer informasjon

       11.06.2020

        adminContainer for privat avfall er bestilt og kommer tirsdag 16.juni til borettslaget. Denne dagen kan alle kaste ting man ikke lenger ønsker. Containeren vil stå utenfor garasjen som tidligere. Styret

        04.06.2020

         adminEkstraordniær generalforsamling gjennomføres snarlig! Se "Nyheter" for mer informasjon.

         05.05.2020

          adminViktig informasjon om garasjeanlegget          Ny garasjeport er bestilt. Det er lang leveringstid og vi har fått levering rundt månedskiftet september/oktober.

          Inntil ny portløsning er på plass er det i tråd med beboerforslag bestemt at låsene på dørene

          04.09.2017

           adminInformasjon ang garasjeporten: en uheldig beboer kjørte inn da porten var på vei ned. Porten ble ødelagt og Hørmann kontaktet. De tok ned porten da den var ødelagt og må erstattes. Ny port kommer. Styret

           15.08.2017

            adminHusk generalforsamling den 19. april kl.18

            19.03.2017

             adminVentilasjonen i de øvre etasjene i B-blokka er fikset!

             31.10.2016

              Benytt papirbrønnen foran A blokka dersom containerne v/B blokka er fulle

              26.10.2016

               Kalender

               No events to display.

               Kontaktinformasjon

               Eitillstad Borettslag
               Postboks 8944, Youngstorget
               0028 OSLO

               Org. nr: 998 933 404

               post@eitillstad.net

               Besøksadresse:
               Arnljot Gellines vei 5a/b
               0657 OSLO

               Webredaktør:
               Øystein Nordeng