Velkommen til Eitillstad Borettslag

– den grønne utsiktsposten på Etterstad

Eitillstad har en sentral beliggenhet i forhold til forretninger i nærmiljøet, kollektivtilbud og Oslo sentrum. Tomten ligger høyt og skrånende på kollen over Alna elva, ved den nye gangbroen over til Vålerenga og resten av Etterstadområdet. Selv med sin sentrale beliggenhet byr nærområdene på friluftsopplevelser for både store og små.

På disse sidene vil du finne nyttig informasjon for deg som er beboer, og for deg som vurderer å bli beboer.

Som beboer kan det være en god å trykke på de ulike lenkene for å bli kjent med all informasjonen som ligger under hver kategori.

Nyheter

Parkering foran avfallsbrønnene ved blokk B

Vi oppfordrer alle til å unngå å parkere langs veien foran avfallsbrønnene til blokk B. Parkerte biler her hindrer renovasjonsetaten å tømme brønnene, noe som var tilfellet forrige fredag. Styret er nå i prosess med å søke bymiljøetaten om en parkering forbudt-sone foran brønnene. Inntil det er etablert ber vi alle unngå parkering her med egne og gjesters biler. Mvh Styret

Varsel om økning av felleskostnader

Fra 1.januar 2021 vil felleskostnadene øke med 2%. Dette for å imøtekomme de generelle prisøkningene borettslaget møter gjennom våre mottatte tjenester. Budsjettet for 2021 er lagt og tar utgangspunkt i 2% økning, i tråd med forslag fra forretningsfører. Mvh styret

Bytt batteri i røykvarsleren!

1.desember er røykvarsleren dag og vi oppfordrer Alle til å bytte batteri i egne røykvarslere. Dette for økt trygghet for en selv og sine naboer. Les mer her: https://www.usbl.no/nyheter/roykvarslerens-dag?utm_medium=email&utm_campaign=Nyhetsbrev%20til%20styremedlemmer%2027112020%20Oslo&utm_content=Nyhetsbrev%20til%20styremedlemmer%2027112020%20Oslo+CID_bae553d066cc112a002955359431e56f&utm_source=Nyhetsbrev&utm_term=Les%20mer%20her Styret

Kasting av papirsøppel i blokk B

Vi minner om at esker og liknende MÅ brettes og flatpakkes før det kastes i papirbeholderne utenfor blokk B. Det er kun da beholderne har nok kapasitet til å ta imot beboeres papirsøppel før den tømmes. Vi opplever fra tid til annen at beholderne blir overfylt, noe som er til irritasjon og sjenanse for en selv og våre naboer. Husk også at det er mer kapasitet i papirbrønnen utenfor blokk A. Bruk denne dersom beholderne utenfor blokk B er fulle. Takk for samarbeidet - til glede for oss alle.

Vil du bestille nøkkelbrikke til ytterdøren?

Vil du bestille nøkkelbrikke til ytterdøren? Send en e-post til Natalia i styret. Hun hjelper med dette. Kostnad for en brikke: 200 kr. Vi oppfordrer å bestille en brikke dersom du ikke har det idag. Det er lettvint å benytte i hverdagen og avlaster låssystemet vårt.

NYMALT inngangsparti i A-blokka!

Hei alle sammen. Styret har fått malt inngangspartiet i A-blokka denne uken. En ungdomsskoleklasse ble engasjert for jobben og de stilte mannssterke med 2 elever og hele 5 voksne og studenter. Resultatet er nymalte vegger i inngangspartiet til glede for alle beboere. Som kjent ble korridoren i B-blokka tatt på dugnad i fjor, så dermed har begge blokkene fått et nytt strøk. Hilsen styret

Høsten er her! Informasjon om varmeanlegget og radiatorer

I denne høstperioden vi er inne i nå, varierer temperaturen fra kalde netter og varmere dager. Dette medfører at det ikke blir tilført jevn varme i radiatorvannet. Erfaringsmessig vil det ta noe tid (uker) før det er såpass jevnt kjølig ute at radiatorene oppleves med full effekt. Dermed er høsten den kaldeste perioden sett med tanke på innetemperatur og varmeopplevelse av radiatorene våre. Dersom man i denne overgangsperioden ønsker mer varme i leiligheten, må man ha en ekstra varmekilde i tillegg, som en vifteovn og liknende. Dette vil hjelpe i denne perioden.

Vurderer du å pusse opp kjøkkenet? Viktig informasjon om avtrekksvifte

Samtlige leiligheter ble levert med sentralavtrekk. Dette innebærer at dersom beboere ønsker å oppgradere/renovere kjøkken og avtrekk, så må man unngå å koble seg på sentralavtrekket da dette vil forstyrre sentralavtrekket for samtlige og kan føre til matlukt inn i leilighetene. Dermed skal man installere kullfilter dersom man bytter ventilasjonshetta. Man kan dermed ikke installere egen ventilasjonshette med motor. Dette er viktig at alle følger - for alles beste. Kontakt styret dersom du har spørsmål.

Bruk barnehagen - men rydd opp etter bruk

Barnehagen er tilgjengelig for lek etter stengetid og i helger. Dette er til stor glede for alle med barn og beboere som får besøk av barn. Når vi får bruke barnehagens utstyr, leker og fasiliteter er det også viktig at vi rydder etter oss. Barnehagen har opplevd å starte uka med å måtte rydde etter andre som har lekt, noe de skal slippe. Så vi ber alle snakke med egne barn om å rydde etter bruk og påse at dette skjer fremover.

Viktige meldinger

adminViktig informasjon til deg som leier ut bolig i Eitillstad Borettslag

Se forøvrig lov om burettslag for mer info om utleie i borettslag: https://lovdata.no/lov/2003-06-06-39/§5-3

1 uke siden

adminBruk nøkkelbrikke når du låser deg inn i byggene

Vi oppfordrer alle beboere til å benytte nøkkelbrikke når dere skal låse opp inngangsdørene til blokkene.

4 uker siden

adminOppbevaring av eiendeler utenfor bod

Det observeres titt og ofte at møbler og andre personlige eiendeler oppbevares utenfor bodene,  samt i andre fellesområder som oppgangene, garasjen, sykkelbodene osv.

1 måned siden

adminVarsel om økning av garasjeleie med virkning f.o.m. 01.10.2021

Med bakgrunn i prisstigning, samt nytt lovverk for fordeling av kostnader til oppgradering og vedlikehold av ladeinfrastruktur i garasjeanlegg, er det besluttet å øke den månedlige garasjeleien med 20kr. per biloppstillingsplass. Økningen i månedsleie trer i kraft f.o.m. 01.10.2021.

3 måneder siden

adminVedtektene oppdatert med info om bytte av ventilatorhette

I henhold til vedtak fra generalforsamlingen 2021 er følgende underpunkt lagt til vedtektenes punkt 5-1 (Andelseiers vedlikeholdsplikt):

3 måneder siden

adminHusk å gjøre deg kjent med borettslagets branninstruks

Branninstruksen er nå oppdatert med informasjon om at den enkelte beboer årlig må sjekke pakningen som sitter der slangen kobles til kran.

3 måneder siden

adminEndelig har vi fått en løsning for innkjørselen til B-blokka

Vi har i flere år hatt utfordringer med tømming av papirbrønnen ved B-blokka. Som de fleste sikkert vet har dette vært på grunn av den høye fortauskanten ved innkjørselen til B-blokka.

3 måneder siden

adminContainer


Minner om at container kommer i morgen - tirsdag 11.mai. Den blir hentet fredag morgen. Alle beboere kan om ønskelig benytte denne.


Minner samtidig om at ubrukte barnevogner vil kasseres når containeren er på plass. Alle vogner som fortsatt er merket med lapp i morgen risikeres å fjernes. (Det benyttes skjønn).


Ha en god mandag.

5 måneder siden

adminDugnad!

Bli med på å gjøre det hyggelig rundt oss gjennom å bidra i årets dugnad! Det må bli en litt annerledes dugnad i år. Så vi henger opp en liste på inngangsdørene hvor alle kan velge seg en oppgave. Kryss av når den er utført*. Utstyr vil være satt frem og lett tilgjengelig i perioden 10.-14.mai. Container vil bli bestilt til torsdag 13. mai og plasseres vede ved garasjen som tidligere.

5 måneder siden

adminOppdatering om Brynsbakken og Bane Nor

Oppdatert saksinformasjon om Brynsbakken og Bane Nor finner du her.

5 måneder siden

adminHar du en henvendelse til styret?

Styret

5 måneder siden

adminTa direkte kontakt med styremedlemmet som har ansvar for gjeldende sak du har. Dette sparer tid både for oss og deg. Se kontaktinfo og ansvarsområder under "styreinfo".

5 måneder siden

  adminOppfordring til avslutning av matstasjonene ved elvebredden

  Vi informerer om at det er rotter i elvebredden. Matstasjonen for fuglene tiltrekker seg flere dyr. Selv om mange av oss finner glede i matstasjonen ser vi oss nødt til å oppfordre til at matingen avsluttes og stasjonene tas ned.  Det er mange rotter som spiser nedfallsmaten og stedet tiltrekker seg dermed skadedyr i umiddelbar nærhet til både barnehagen og blokkene. Området er på kommunal grunn, så styret kan ikke bestemme hva som skal skje, men benytter som nevnt anledningen til å oppfordre at det avsluttes. Til orientering tok barnehagen direkte kontakt med styret i dag om forholdet og ba om at dette avsluttes.

  5 måneder siden

  adminBestilling av nøkkelbrikker

  Dersom du ønsker å bestille nøkkelbrikker til hovedinngangen, så ta kontakt med styremedlem Natalia på e-post. Hun hjelper med dette. Kostnad dekkes av den enkelte og er pr.idag på kr 300. 

  5 måneder siden

  adminVisste du at?

  Visste du at låsene i garasjen må stå på den siden de gjør grunnet brannvern? Vi har forsøkt å snu låsene tidligere og fikk klar tilbakemelding om at dette ikke lar seg gjøre. Hvis man er i garasjen, så skal det være rømningsmulighet inn i blokkene. Slik er det bestemt. Da vet du hvert fall hvorfor låsene er plassert slik de er. Mvh Styret

  5 måneder siden

  adminVideo om gangen frem mot årets GF 20.mai

  Her følger en video fra USBL om gangen frem mot generalforsamlingen. Vår generalforsamling er satt til 20.mai.

  06.04.2021

  adminInnlogging skjer med BRUKERNAVN og passord. Ikke e-postadresse som feltet antyder. Bruk brukernavnet deres. Da fungerer innloggingen.

  02.04.2021

   adminØnsker du å sitte i styret i borettslaget?

   Vi nærmer oss årets generalforsamling. Tentativ dato er 20.mai og gjennomføringen vil etter all sannsynlighet være digital som i fjor. Et styreverv velges man for i 2 år, og dermed er det enkelte styreplasser på valg i år. Dette gjelder både verv som vararepresentant og fast styremedlem. Dersom DU er interessert eller bare ønsker å høre mer om rollen, så ber vi deg kontakte oss og sende en e-post til styret. Send til "post@eitillstad.net"

   01.04.2021

   adminFuktighet på gulvbelegg i heisene


   Styret vil informere om at det virker som om fukt har gått gjennom gulvmatten som ligger i heisene og har holdt på fuktigheten over lang tid. Dette har skadet gulvbelegget noe ved at det har delvis svulmet opp og utvidet seg. Underlaget kan dermed føles noe mer klumpete enn før. Dette gjelder samtlige heiser, men utgjør ingen fare utover dette.


   Vi ønsker alle en god dag.


   Styret

   16.03.2021

   adminInnmelding av saker til årets generalforsamling

   Vi nærmer oss igjen våren og årets generalforsamling i borettslaget. Som kjent er generalforsamlingen borettslagets øverste beslutningsorgan hvor viktige saker stemmes over. Større saker som fasadeendringer, større oppgraderinger og liknende må alltid gå gjennom generalforsamlingen.  I den anledning varsler vi herved om at alle som ønsker å melde en sak til generalforsamlingen, må kontakte styret skriftlig med sin sak senest 18. mars. Saker som fremmes etter dette vil ikke behandles på generalforsamlingen.

   03.03.2021

   Kalender

   No events to display.

   Kontaktinformasjon

   Eitillstad Borettslag
   Postboks 8944, Youngstorget
   0028 OSLO

   Org. nr: 998 933 404

   post@eitillstad.net

   Besøksadresse:
   Arnljot Gellines vei 5a/b
   0657 OSLO

   Webredaktør:
   Øystein Nordeng