I oktober holder vi brannøvelse i begge blokkene.

Mer informasjon kommer her på hjemmesiden, facebook og på korktavlene. 

Vi oppfordrer alle til å delta.

 

Styret