Den 16. november vil brannalarmen i fellesarealene gå kl 18.15. Vi er pålagt å jevnlig gjennomføre brannøvelse i borettslaget, og håper flest mulig vil delta.

Følg branninstruksen når alarmen går:

  • Ring på dørklokka til de andre leilighetene i din etasje på vei ut.
  • Heiser skal ikke benyttes som rømningsvei. Bruk merkede rømningsveier.
  • Felles oppmøteplass er ved avfallsdunkene foran B-blokka. Der vil nærmere informasjon gis fra styret.

Du finner branninstruksen her.