Barnehagen er tilgjengelig for lek etter stengetid og i helger. Dette er til stor glede for alle med barn og beboere som får besøk av barn. Når vi får bruke barnehagens utstyr, leker og fasiliteter er det også viktig at vi rydder etter oss. Barnehagen har opplevd å starte uka med å måtte rydde etter andre som har lekt, noe de skal slippe. Så vi ber alle snakke med egne barn om å rydde etter bruk og påse at dette skjer fremover.

Mvh styret