Tradisjonen tro vil styret bestille en container til borettslaget så alle kan kaste ting man ikke lenger ønsker. Containeren er bestilt og kommer tirsdag 16. juni og vil stå utenfor garasjen. Den blir kun stående en dag - så benytt dagene i forkant til å rydde og benytt 16.juni til å kaste dersom man har behov for det. Generelt oppfordrer vi til gjenbruk eller å gi bort fungerende ting på finn.no. For de som ikke får benyttet containeren eller har store mengder avfall, så henviser vi til Oslos gjenvinningsstasjoner. Her er det gratis å levere avfallet sitt. Husk at spesialavfall og brannfarlig avfall ikke skal i containeren, men må leveres på gjenvinningsstasjon.

Mvh Styret