Nytt styre 2022-2023
Du finner informasjon om hvem som har ansvar for hva under Kontakt oss.
Velkommen til Stian Berget, som er nytt styremedlem! Øvrige medlemmer er gjenvalgt: Knut Valle, Natalia Novojilova og Mona Stensrud, og Kristoffer Thesen er vararepresentant. Styremøtereferater legges på nettsiden, så der kan du følge med på saker som behandles.

Om husleie og økonomi
De som har restgjeld på sin leilighet må forvente økt husleie etter juni måned, avhengig av Norges Banks renteøkning. Dessuten varsler Telia om økt pris på TV med kr 40 per husstand/mnd fra 1.7. Styreleder kontakter Telia om mulighet for å forhandle dette.

Arrangementer på uteområdet
Arrangør bør informere beboerne og styret på forhånd om gebursdager eller annet av en viss størrelse som planlegges på uteområdet. Dersom det er aktuelt å bruke strøm eller vann fra bygget, så send en søknad til styret. Utover det gjelder naturligvis vanlige beboerregler. 

Utfordring med rot ved papircontainere ved B
Vi må nok en gang oppfordre alle til å brette kartonger før de kastes i containerne. Det ser veldig lite trivelig ut slik det er nå og det gjør at andre ikke får plass til papp. Husk også at den store containeren ved A kan brukes av alle. Styret vurderer å søke kommunen om å fjerne de tre svarte containerne, slik at alle i begge blokkene kun bruker den venstre containeren foran A til papp og papir. Det har dessverre vist seg svært vanskelig å få kommunen med på en ordning som gjør at vi kan få brukt alle de store containerne. 

Innglassing av balkonger - ny leverandør
Christiania Balkong kan nå brukes som leverandør av innglassing av balkong i tillegg til Lumin, som mange har brukt. De leverer innglassing som ser lik ut som den Lumin.