Styret har tatt kontakt med eier av den gamle Kullsyrefabrikken i AGV 3. Vi har noen trær som står på vår felles tomtegrense. Enkelte av disse er døde. Eier av huset har sagt seg villig til å fjerne disse for vårt felles gode - kostnadsfritt for borettslaget. Arbeidet er ikke kjent når vil skje, men da vet man hva dette er når trebeskjæringen starter.

Styret