Callinganlegget i begge blokkene har hatt funksjonsfeil til ulike tider. Dette antas å skyldes at enkelte trykker på tastene med nøklene ol. Det har vi forståelse for, men ber om at dette opphører. Grunnen er at anleggets tekniske komponenter ligger rett under knappene, og tasting med slike gjenstander skader det tekniske anlegget og fører til funksjonsfeil. Vi ber alle benytte fingrene og vaske hendene hjemme etter ankomst.
 
Styret