Det har nettopp blitt gjennomført service på heis i blokk B. Ulyd skal nå være borte ved at de har strammet wire. Det har og blitt byttet fotocelle i døren, så denne skal lukke seg normalt fremover. Vi informerer om at heiser er en stor utgiftspost for borettslaget, så vi ber alle ta vare på de etter beste evne.

Med ønsker om en god dag.

Styret