Styret har fått tilbakemelding fra beboere om at biler står parkert på gjesteparkeringene lenger enn de 12 timene som er tillatt.

Vi kan selvfølgelig ikke vite med sikkerhet om bilene som ofte står der tilhører beboere i borettslaget.

Vi ønsker allikevel å minne alle beboere om at gjesteparkeringene er ment som parkeringsplasser for gjester av beboere i borettslaget. Parkeringstiden skal ikke overstige 12 timer og plassene er ikke ment å benyttes til gjentagende parkering over tid.

Dersom beboere har behov for parkeringsplass anbefaler vi først å undersøke om det finnes en plass til leie i garasjen. Dernest kan man inngå en avtale om beboerparkering med kommunen. Det finnes også et privat alternativ for leie av parkeringsplass rett over veien fra borettslaget.

Vi håper at alle følger de reglene som er satt, slik at plassene kan være til glede for alle som bor her og deres gjester.

Med vennlig hilsen
Styret