Det skal graves en grøft for tilførsel av strøm fra trafoen til den nye blokka som bygges nederst i veien vår. Innkjørselen blir ikke sperret og utbygger har forsikret oss om at arbeidet skal gå raskt.

Da vi har 2 langsgående sprekker i innkjørselen, har utbygger gått med på å å legge ny asfalt på hele området, slik at sprekkene fjernes.

Asfalteringen vil bli utført når telen har gått i bakken. Dette for å unngå nye sprekker. I mellomtiden legges det grus, slik at vi i en periode vil få delvis asfalt og delvis grus å kjøre på når vi skal inn og ut av garasjen.

Mvh, Styret