Styret har besluttet å "ansette" en grøntmann gjennom sesongen. Grøntmannen som er en beboer vil holde delen av enga ved garasjen nede gjennom sommeren så beboere lettere kan ta i bruk et grøntområde for hygge og sosial sammenkomst. Han luker i skråning og driver med enkelt vedlikehold av uteplassene våre. Pengene som benyttes er omdisponert ved at vi har kuttet å klippe hele enga i sommer. Samlet sett er det nye tiltaket billigere og gir tydelig mer igjen for pengene.
Nyt sommeren.
Hilsen styret