Har du eller planlegger du kjøp av elbil?

Styret gjennomfører nå en undersøkelse på Facebook under gruppa "Vi som bor på Eitillstad".
Formålet er å undersøke behovet for oppgradering av garasjeanlegget for bruk av elbil.
Vi oppfordrer alle beboere til å delta på undersøkelsen.

Mvh Styret