Det er et kjent problem i borettslaget at noen av dusjdørene som ble installert ved bygging har eksplodert av seg selv uten påført slagskade.
Dessverre har garantitiden for dørene gått ut og ved bruk av forsikring er det opp til 10.000,- i egenandel. Ettersom det som regel ikke koster over denne summen å sette opp ny dør har de fleste gjort dette på egenhånd uten bruk av forsikringen.
Styret ønsker å klage problemet inn til utbygger for å se om vi kommer noen vei tross endt garantitid. For å få best mulig slagkraft i klagen trenger vi solid og detaljert info fra de som har opplevd problemer med dusjdørene. Ikke nødvendigvis bare at de eksploderer, men også problemer som for eksempel svakhet i montering - alt som kan hjelpe i å argumentere for at dette er et dårlig produkt, som potensielt er satt opp på feil måte og som skaper problemer og ekstra kostnader for oss.
Styret ber om at alle berørte kan sende følgende info:
  • Navn og boenhet
  • Når skaden skjedde/ble oppdaget
  • Hva som har skjedd,
  • Gjerne også kostnaden dette påførte dere (om dere er komfortable med å oppgi det)
  • Bilder er også fint å legge ved som dokumentasjon, hvis dere har tatt bilder.
Send dette til stian@eitillstad.net som vil samle sammen all infoen og få skrevet en klage til utbygger.
Takk for hjelpen. 
Hilsen styret