Her kommer informasjon nå på høsten er over oss og vi fremover benytter radiatorene:
Vannet som sirkulerer i radiatorene leveres via Hafslund fjernvarme. Tilførselen av varmtvann er avhengig av utetemperaturen.

I denne høstperioden vi er inne i nå, varierer temperaturen fra kalde netter og varmere dager. Dette medfører at det ikke blir tilført jevn varme i radiatorvannet. Erfaringsmessig vil det ta noe tid (uker) før det er såpass jevnt kjølig ute at radiatorene oppleves med full effekt. Dermed er høsten den kaldeste perioden sett med tanke på innetemperatur og varmeopplevelse av radiatorene våre. Dersom man i denne overgangsperioden ønsker mer varme i leiligheten, må man ha en ekstra varmekilde i tillegg, som en vifteovn og liknende. Dette vil hjelpe i denne perioden.

Vi ønsker dere alle god helse og en flott høst.

Styret