Vi håper alle beboere har hatt en bra start på året. Referat fra årets første styremøte ligger nå på nettsiden, og noe av det du finner i referatet, er datoer for en del som skjer fremover.

Rensing av ventilasjonskanaler i leilighetene

Det er avdekket at ventilasjonskanaler i begge bygg må renses, for å unngå dårlig luft og mulig risiko for brann. Firmaet Power Clean skal gjøre jobben, og de må komme seg inn i alle leiligheter. Vi kommer tilbake med mer informasjon og detaljer. Arbeidet vil skje i perioden 13.2 til 17.2.

Ny dato for brannøvelse: 1. mars 2023 kl 17.30

Vi er pålagt å jevnlig gjennomføre brannøvelse i borettslaget, og på grunn av tekniske problemer med testkoder sist, er det nå satt en ny dato for øvelsen. Brannalarmen i fellesarealene vil gå kl 1730 den 1.3.23. Vi håper flest mulig vil delta. Du finner branninstruksen her.

Følg branninstruksen når alarmen går: 

  • Ring på dørklokka til de andre leilighetene i din etasje på vei ut.
  • Heiser skal ikke benyttes som rømningsvei. Bruk merkede rømningsveier.
  • Felles oppmøteplass er ved avfallsdunkene foran B-blokka. Der vil nærmere informasjon gis fra styret.

Årets generalforsamling skjer tirsdag 02.05.2023 klokken 17:00

Har du meninger om hvordan borettslaget kan bli et enda bedre sted å bo, og lyst til å bidra? Vi vil gjerne ha med flere i styret, og håper flere stiller til valg. Egen forhåndsinformasjon om generalforsamlingen vil komme senere, og i år kan vi igjen møtes fysisk.

Har du spørsmål eller saker til styret?
Velkommen til å ta kontakt med oss, gjerne direkte til den som har ansvar for det området spørsmålet gjelder. Oversikt over hvem i styret som har ansvar for hva, finner du på nettsiden eitillstad.net. Du finner også referater fra styremøter og mye annet nyttig. Er det uklart hvem som bør kontaktes, så send gjerne mail til post@eitillstad.net

Facebookgruppen Vi som bor på Eitillstad

Her kan du få svar på smått og stort fra trivelige naboer, enten det gjelder lån av garasjeplass, noe som er mistet elle funnet, eller andre ting. (Facebook er ikke et sted hvor saker til styret meldes eller behandles.)

Hilsen styret