Over noen år er det enkelte beboere som har opplevd at dusjdøren har eksplodert, noe som visstnok ikke er helt uvanlig at skjer. Årsakene kan være feilmontering som gir spenning i glasset. Det kan også være microsprekker ved feilproduksjon eller gnissing mot metallramme. Når herdet glass eksploderer, sprekker det i 1000-vis av små biter og ikke i store skarpe biter. Faren for alvorlige personskader når slikt glass knuses er derfor heldigvis svært liten.

Etter at styret har sjekket med forsikringsselskapet og med USBL, har vi fått beskjed om at innrapportering av slik skade til forsikringsselskapet må skje maks innen ett år etter skaden skjedde. Garantitiden har gått ut siden det er 10 år siden byggene ble satt opp, og egenandelen per i dag er på hele 10 000 kroner.

Med så høy egenandel kan man trolig kjøpe nye dusjdører innenfor denne prisen.

Dersom beboere ønsker å gjøre forebyggende tiltak som en form for sikkerhet, har styret sjekket mulighet for et føre-var-tiltak:

Man kan kjøpe beskyttende folie (sikkerhetsfilm) som limes på dusjdørene. Pris inkl montering er ca kr 4.500 (for et helt dusjkabinett), pluss oppmøtekostnad. Alternativt kan man kjøpe folie og montere selv, for cirka 450 kroner per dør. https://www.sloyd-detaljer.no/produkter/tre-metallsloyd/plast-gummi/speilplast/sikkerhetsfilm-5477

Vi får håpe de dørene som har eksplodert har vært enkelttilfeller, og at det ikke skjer igjen.

Skulle noe slikt likevel skje igjen, så gi gjerne beskjed til styret.