I tråd med vedtaket fra generalforsamlingen er arbeidet med oppgradering av utearealet påbegynt.

Nytt gress er sådd mellom fortau og gressområdet utenfor blokk A & B.
Buskene utenfor blokk B i kant med fortau er relokalisert og blomsterkasser som skal settes opp er under arbeid.

Et grave- og entrepenørselskap er tilsatt for å gjennomføre de fleste jobbene.
Neste ut er et elevstensbed som erstatning for buskene utenfor blokk B. Her skal det til våren igjen og settes noe planter.
Betongveggen mot inngangen ved blokk B er planlagt kledd i mørk skiferstein med lyspunkter.

Utenfor blokk A vil det og komme noe beplantning.

Vi ser fram til dette arbeidet fra prosjektgruppa utover året.


Styret