Etter en kald natt i natt merket flere av oss manglende varme fra radiatorene. Styret har ringt og fulgt opp saken i disse dager. Vi har nå fått vite at anlegget er nede grunnet lekkasje i systemet. Det jobbes med saken, men det vil ta noen dager før det er oppe igjen.


Mvh Styret