Vi minner om at esker og liknende MÅ brettes og flatpakkes før det kastes i papirbeholderne utenfor blokk B. Det er kun da beholderne har nok kapasitet til å ta imot beboeres papirsøppel før den tømmes. Vi opplever fra tid til annen at beholderne blir overfylt, noe som er til irritasjon og sjenanse for en selv og våre naboer. Husk også at det er mer kapasitet i papirbrønnen utenfor blokk A. Bruk denne dersom beholderne utenfor blokk B er fulle. Takk for samarbeidet - til glede for oss alle.

Styret