Styret har avdekket manglende renhold til tider fra vår renholdsleverandør Gamle Oslo Servicesentral. Dette har blitt fulgt opp av styret og påpekt ovenfor leverandør. Leverandør legger seg flate og gir oss medhold i saken og borettslaget krediteres en ukes faktura på renhold.

Kort fortalt ønsker vi med dette å informere om at styret følger opp alle saker etter beste evne for fellesskapets beste.

Med ønsker om en god dag.

Styret