Vi i styret jobber etter beste evne for fellesskapet - vær du trygg. Men vit også at vi alle har både egne familier, fulltidsjobber og et privatliv. Så styrerollen kommer i tillegg til mye for oss alle. Dermed vil vi med dette informere om at ALLE BEBOERE OPPFORDRES TIL Å DIREKTE KONTAKTE DEN ANSVARLIGE I STYRET FOR DIN HENVENDELSE. Alle i styret har definerte arbeidsområder som man har ansvaret for. Direkte kontakt med rett person gir raskere saksbehandling både for deg og oss.

Hvilke ansvarsområder som ligger under hvem er oppgitt under "styreinfo" på hjemmesiden.

Mvh Styret