I henhold til dagens vedtekter kan man eie flere enn én (1) rettighet til p-plass, men det står ikke spesifisert at man kan selge en slik rettighet. Et evt. salg i dag, vil måtte skje under visse forutsetninger:

- Det må bli vedtatt av generalforsamlingen at beboere kan selge sin parkeringsrett til andre andelseiere i borettslaget.

- Salget må godkjennes av kartverket (vi eier ikke en spesiell p-plass, men en rettighet til en p-plass).

Det vil være markedet som bestemmer pris ved et evt. salg av rettighet til p-plass, på samme måte som når en leilighet selges.

Med vennlig hilsen,
Styret
Eitillstad Borettslag