Det er et gjentagende problem som meldes inn av beboere at man opplever støy fra heisene. Styret har gjentatte ganger fulgt dette opp med leverandør Starlift. Det kan virke som mangelen på forbedring indikerer et større strukturelt problem med manglende lyddemping eller liknende. Saken er på styrets agenda og jobbes med. Borettslaget har vært i reklamasjonssak med utbygger flere år tidligere og dette er en MEGET vanskelig prosess. Reklamasjonstiden etter 5 år har og utgått, noe som fort  innebærer at eventuelle oppgraderinger og endringer må dekkes av borettslaget selv. Dette kan fort bli meget omfattende og dyrt. Vi er på saken med Starlift og ser etter løsninger, men påpeker at dette er en svært komplisert sak.

Styret