På generalforsamlingen i 2021 ble følgende vedtak fattet:

Styret bes om å utrede muligheten for fiber til borettslaget. Konkrete priser og muligheter skal informeres om til samtlige beboere innen 01.oktober 2021. Styret skal også kontakte leverandør (Telia) i løpet av 30 dager og forsøke å fremforhandle en bedre avtale gjennom billigere kostnad eller mer tjenester for samme pris. Forslaget ble godkjent med 32 stemmer for 1 blanke stemmer.

Styret beklager at det har tatt lenger tid enn forespeilet å komme med informasjon om dette.

Resultatet av samtalene med Telia er at avtalen vi har ikke kan endres innen den utløper høsten 2023.
Det vil si at styret må komme undersøke muligheten for å få oppgradert bredbåndskablene på nytt når avtalen skal reforhandles i 2023.

Med vennlig hilsen
Styret Eitillstad Borettslag