Vi ønsker å takke for innsatsen til de som bidro på innendørs dugnad i september. Det er helt nødvendig at vi alle hjelper til og bidrar for vår felles trivsel. Alternativet er at borettslaget forfaller i større grad eller husleien øker vesentlig dersom vi må leie inn profesjonelle for alt. Så alle bes bidra i ulike anledninger.

Vi benytter muligheten til å oppfordre interesserte til å selv ta små initiativ i hverdagen. Send mail til styret om det er noe du ønsker støtte til på gjennomføre. Ett eksempel er at en beboer får dekket kostnadene for å kjøpe inn blomster til felles blomsterkasser utenfor og gjør dette på eget initiativ.

God oktober.

Styret