Styret har fått tilbakemelding fra renholdsfirmaet om at noen av mattene som benyttes utenfor leilighetsdørene er uegnet for bruk innedørs. Årsaken til dette er at de mister mye fibre og samler støv, noe som vanskeliggjør renholdet. 

Vi har lagt ved to eksempler på matter som fungerer dårlig innendørs (de brune mattene) og to matter som er beregnet på innendørs bruk (de sorte mattene).

I mange borettslag er det vedtatt at man ikke skal benytte dørmatter i fellesarealene på grunn av renholdet. Mattene skal i prinsippet også tas inn på dager renholdet utføres, slik at den som vasker kommer til overalt. Et alternativ er å ha en dørmatte innenfor døren, inne i leiligheten.

Vi ber om at alle beboere vurderer om de må ha en matte utenfor døren, og om matten er egnet til innendørs bruk.

Med vennlig hilsen,
Styret

Matter uegnet for innendørs bruk:

Matter som er bedre egnet for innendørs bruk: