Som alle vet har Coronaviruset ført til store innskrenkelser og begrensninger for alle. Det ble derfor ingen dugnad som vanlig på forsommeren i år. Smittevernhensyn gjorde det vanskelig og uønsket med et slikt fellesarrangement denne gangen. Hvis forholdene ligger til rette er det tenkt en dugnad over sommeren/nærmere høsten. Vi benytter anledningen nå til å oppfordre hver enkelt å ta i et tak for fellesskapet når man selv ønsker og har tid. Raker, koster, spader og annet finnes i fellesboden i blokk B til høyre for inngangen og ved siden av garasjeporten i garasjeanlegget.

Takk for ditt bidrag - ditt bidrag for fellesskapet betyr mye for alles trivsel.

Styret