Årets generalforsamling er over og den ble gjennomført digitalt. Dette var som kjent en ny løsning for alle - også produktutvikler USBL. Dessverre og til vår store fortvilelse var det mangler på den digitale løsningen. Sakene om valg av styremedlem og vararepresentanter var ikke korrekt på den digitale løsningen. Etter mye dialog med vår representant i USBL i etterkant må det gjennomføres ekstraordinær generalforsmling hvor disse sakene behandles. 

Det er 3 stk som har meldt sin interesse for å stille til valg på 1 styremedlemsplass. Disse er nå kontaktet med forespørsel om å sende inn en kort presentasjon av seg selv. Når den digitale løsingen foreligger fra USBL sin side er tanken at samtlige skal kunne lese om representantene for deretter å stemme etter ønske. Vi jobber med løsningen i disse dager, men vet ikke når USBL har dette på plass. Vi kommer tilbake med informasjon når det foreligger, men varsler herved om at ekstraordinær generalforsamling hvor valg av ett styremedlem og vara skjer så snart det lar seg gjøre.

Mvh Styret