Varmeanlegget er slått på.

Tilførselen av varmtvann er avhengig av utetemperaturen, og når utetemperaturen varierer fra kalde netter til varme dager slik som nå på høsten, blir det ikke tilført jevn varme i radiatorvannet. Erfaringsmessig vil det derfor ta noen uker fra anlegget slås på, før det er så jevnt kjølig ute at radiatorene gir full effekt. Dersom man i denne overgangsperioden ønsker mer varme i leiligheten, må man ha en ekstra varmekilde i tillegg, som en vifteovn eller liknende.

I beboerpermen finner du informasjon om varme og hvordan man går frem for å lufte radiatoren i egen leilighet: https://www.eitillstad.net/for-beboere/beboerperm-vedlikehold-reklamasjoner/varme-og-radiatorer/

God høst til alle nye og gamle beboere!

Hilsen styret