Styret vedtok på styremøte 19.10.2022 å øke andel felleskostnader knyttet til drift med 4 prosent fra 01.01.2023.

Økningen er vedtatt for å holde følge med økningen i kostnadsnivået i samfunnet, blant annet stor økning i kommunale avgifter for borettslaget i 2023. Styret er opptatt av at felleskostnader ikke skal økes mer enn nødvendig.

Felleskostnader til dekning av renter og avdrag på lån vil bli justert i henhold til bankenes nedbetalingsplan.

Med vennlig hilsen styret