Generalforsamling 2017

Borettslaget kaller inn til generalforsamling onsdag 19. April kl 18.00.

Som tidligere vil forsamlingen holdes i USBLs lokaler i Arbeidersamfunnets plass 1. Det vil bli et kort beboermøte etter generalforsamlingen med informasjon om årets dugnad m.m.

Om du har saker du vil fremme til generalforsamlingen, send dem inn til post@eitillstad.net innen tirsdag 21. Mars.

Vi vil oppfordre interesserte andelseiere til å melde seg til styret – i år er to styremedlemmer på valg, samt to varamedlemmer. Spørsmål om arbeidet kan sendes til post@eitillstad.net eller borettslagets Facebookgruppe Vi som bor på Eitillstad.

Med vennlig hilsen,
Styret i Eitillstad Borettslag