Fra 1.januar 2021 vil felleskostnadene øke med 2%. Dette for å imøtekomme de generelle prisøkningene borettslaget møter gjennom våre mottatte tjenester.

Budsjettet for 2021 er lagt og tar utgangspunkt i 2% økning, i tråd med forslag fra forretningsfører.

Mvh styret