Med bakgrunn i prisstigning, samt nytt lovverk for fordeling av kostnader til oppgradering og vedlikehold av ladeinfrastruktur i garasjeanlegg, er det besluttet å øke den månedlige garasjeleien med 20kr. per biloppstillingsplass. Økningen i månedsleie trer i kraft f.o.m. 01.10.2021.

Dette er første økning i garasjeleie siden borettslaget ble opprettet for 9 år siden.

Garasjeleien går til å dekke generelle oppgraderinger og vedlikehold av garasjeanlegget, som utskifting til kostnadsbesparende ledlys, infrastruktur for lading av bil m.m.

Andelseiere som eier bruksrett til biloppstillingsplass i garasjen vil også bli varslet per post i løpet av august 2021.

Med vennlig hilsen,
Styret
Eitillstad Borettslag